VSBC041s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Brejcha (pomocník)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (pomocník)
Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSBC041s/01: St 13:35–15:15 A16/213
VSBC041s/02: St 13:35–15:15 A16/213
VSBC041s/03: St 13:35–15:15 A16/213, H. Paulová
VSBC041s/04: St 13:35–15:15 A16/213, H. Paulová
VSBC041s/05: St 7:30–9:10 A16/213, J. Slanina
VSBC041s/06: St 7:30–9:10 A16/213, J. Slanina
VSBC041s/07: St 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VSBC041s/08: St 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VSBC041s/09: St 10:00–11:40 A16/213, J. Tomandl
VSBC041s/10: Po 8:30–10:10 A16/213, M. Králíková
VSBC041s/11: St 15:30–17:10 A16/213, J. Dostál
VSBC041s/12: St 15:30–17:10 A16/213, J. Dostál
VSBC041s/13: St 10:00–11:40 A16/213, J. Tomandl
VSBC041s/14: Po 15:15–16:55 B09/324, J. Slanina
VSBC041s/15: Po 15:15–16:55 B09/324, J. Slanina
VSBC041s/16: Po 8:30–10:10 A16/213, M. Králíková
VSBC041s/17: St 15:30–17:10 A16/213
VSBC041s/18: St 15:30–17:10 A16/213
VSBC041s/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
VSBC041s/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostál
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie - předn. && VSBI0222p Biologie II-přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška || STBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSBC0221s Biochemie I - sem. && VSFY0321c Fyziologie I - cv. && VSFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: mimo studenty LF, max 5 posluchačů z MU, po dohodě s vedoucím ústavu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II přednáška VSBC041p. Na konci kurzu student rozumí principům intermediárního metabolismu, charakteristickým rysů metabolismu jednotlivých orgánů a tkání a metabolismu za různých stavů organismu.
Osnova
  • Metody v klinické biochemii (spektrofotometrie, zákalové metody, elektroforetické metody). Klinicko-biochemická vyšetření. Faktory ovlivňující výsledek a interpretaci vyšetření. Enzymy v klinické diagnostice. Lipoproteiny a jejich metabolismus. Transport cholesterolu, bilance přeměny cholesterolu. Glukosa v krvi (zdroje, spotřeba, regulace). Diabetes mellitus. Kontrolní test 1 (faktory ovlivňující interpretaci vyšetření, enzymu v diagnostice, trávení a transport lipidů, lipoproteiny, cholesterol, meziorgánové vztahy v metab. lipidů, metabolismus steroidních hormonů, metabolismus glukosy za různých stavů, meziorgánové vztahy v metab. glukosy, diabetes a poruchy metabolismu). Přeměny proteinů a aminokyselin. Proteiny ve výživě. Resorpce a transport aminokyselin, využití AK ve tkáních, transportní formy amoniaku, glutaminový cyklus. Odpad dusíkatých látek močí. Dusíková bilance. Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech (resorpční fáze, postresorpční fáze, hladovění, metabolický stres, obezita, metabolický syndrom). Funkce jater. Role jater v metabolismu základních živin, hormonů a vitamínů. Katabolismus hemu, urobilinoidy, typy hyperbilirubinemie. Metabolismus xenobiotik. Kontrolní test 2 (proteiny ve výživě, metabolismus proteinů, vztahy mezi přeměnou zákl. živin, biochemické funkce jater, katabolismus hemu, biotransformace xenobiotik). Receptory neurotransmiterů a hormonů. Voda a ionty v organismu. Iontogram a pufrové báze, respirace - přenos O2 a CO2. Funkce ledvin a jater v regulaci ABR. Hlavní ukazatele ABR, jejich změny u hlavních typů poruch. Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Kontrolní test 3 (receptory hormonů a neurotransmiterů, voda a ionty v org., iontogramy, ABR, funkce ledvin). Moč - normální složky, dusíkaté součásti, denní vylučovaná množství. Typy proteinurie. Močový sediment, konkrementy. Biochemie svalové činnosti. Účinek oxidu dusnatého. Svalová práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady pro semináře jsou ve studijních materiálech předmětu VSBC041s. The seminar files are available in IS, Study materials VSBC041s.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. V průběhu semestru se v semináři píší 3 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do stanoveného termínu, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie II.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biochem/vyuka.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSBC041s