VLBF011p Biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
3/0/0. 45. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 20. 9. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 25. 9. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 27. 9. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 2. 10. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 4. 10. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 9. 10. 10:00–11:40 B22/116 aula, Po 16. 10. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 18. 10. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 23. 10. 10:00–11:40 Kinosál N02901, St 25. 10. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 30. 10. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 1. 11. 10:00–10:50 B11/334, Po 6. 11. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 8. 11. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 13. 11. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 15. 11. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 20. 11. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 22. 11. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 27. 11. 10:00–11:40 B22/116 aula, St 29. 11. 10:00–10:50 B22/116 aula, Po 4. 12. 10:00–11:40 B22/116 aula, ...
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je vysvětlit biofyzikální principy a zákony, principy hlavních lékařských přístrojů; Student se naučí použít informace získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání, student pochopí možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi; Student pochopí základní zákonitosti tzv. fyziologické biofyziky a v nejnutnějším rozsahu i teorii a metody molekulární a buněčné biofyziky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student:
- rozumět nejdůležitějším biofyzikálním principům a zákonům;
- správně hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami;
- rozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů tak, aby je mohl používat bezpečně pro sebe i pacienty;
- rozumět základním poznatkům fyziologické a molekulární biofyziky; chápat význam biofyzikálních procesů pro fyziologii a patologickou fyziologii;
- rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi.
Osnova
 • Přednášky.
 • Úvod do lékařské biofyziky.
 • 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty.
 • 2. Biologické účinky ionizujícího záření.
 • 3. Termodynamické zákony a entropie.
 • 4. Termodynamické procesy v živých organismech.
 • 5. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia).
 • 6. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia).
 • 7. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy.
 • 8. Biofyzika kardiovaskulárního systému.
 • 9. Biofyzika respiračního systému.
 • 10. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu.
 • 11. Biofyzika zraku.
 • 12. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy.
 • 13. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření.
 • 14. Úvod do biokybernetiky a modelování.
 • Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky.
 • 1. Lékařství a technika. Biosignály a jejich zpracování.
 • 2. Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • 3. Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • 4. Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • 5. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • 6. Měření a registrace teploty.
 • 7. Optické laboratorní přístroje.
 • 8. Optické diagnostické přístroje.
 • 9. Elektrodiagnostické metody.
 • 10. Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • 11. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • 12. Měření a registrace mechanických veličin.
 • 13. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu.
 • 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse.
 • 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
  povinná literatura
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška se skládá z písemného testu, který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li 14 nebo více bodů v testu. U posledního opravného termínu je postupový limit snížen na 11 bodů. Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek, jejichž seznam mají studenti k dispozici na webové stránce ústavu. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/vlzl.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/VLBF011p