VLBC0422c Biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šmak (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
Miriam Minaříková (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Hana Paulová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBC0321s Biochemie I - seminář && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předmět VLBC0422p. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit způsoby získávání biologického materiálu pro biochemické analýzy a znát pravidla manipulace s ním.
- popsat fyziologické hodnoty nejdůležitějších biochemických parametrů.
- interpretovat výsledky biochemických analýz, diskutovat význam zjištěných nálezů.
- rozumět principům nejvýznamnějších biochemicko-analytických metodik.
- být orientován v základních laboratorních úkonech.
Osnova
 • Organizace práce v praktických cvičeních. Práce s biologickým materiálem.
 • Odběr a zpracování krve.
 • Pipetování.
 • Sdělování výsledků biochemického vyšetřování.
 • Stanovení glukosy v plazmě, stanovení glykemie osobním glukometrem. Orální glukosový toleranční test (oGTT). Důkaz glukosurie a ketonurie. Stanovení glykovaného hemoglobinu.
 • Stanovení celkového cholesterolu v séru a krvi. Stanovení triacylglycerolů v krvi. Stanovení HDL- a LDL-cholesterolu. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
 • Stanovení katalytických koncentrací aminotransferáz v séru.
 • Stanovení celkového bilirubinu v séru. Důkaz bilirubinu a urobilinogenů v moči.
 • Stanovení albuminu v séru.
 • Stanovení celkových proteinů a albuminu v séru. Elektroforéza proteinů.
 • Důkaz a stanovení C-reaktivního proteinu v séru a krvi. Stanovení ferritinu v séru.
 • Objektivní a fyzikální vyšetření moči.
 • Stanovení kreatininu v séru a moči. Určení glomerulární filtrace z kreatininové clearance. Výpočet frakční resorpce a exkrece vody.
 • Důkaz a stanovení proteinurie a albuminurie. Důkaz krevního barviva v moči. Průkaz Benceova-Jonesova proteinu v moči.
 • Stanovení močoviny v séru a moči. Dusíková bilance.
 • Vyšetření moči polyfunkčními diagnostickými proužky. Průkaz drog v moči. Detekce luteinizačního hormonu v moči.
 • Rozpustnost močové kyseliny. Orientační chemický rozbor močových konkrementů.
 • Stanovení močové kyseliny v séru a moči.
 • Vybraná laboratorní vyšetření žaludku. Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu.
 • Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
Literatura
  povinná literatura
 • Návody ke cvičením dostupné v IS MUNI.
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je:
 • zápočet z předmětu ZC041,
 • absolvování všech cvičení,
 • vypracování protokolů a vložení do Odevzdávárny v IS MUNI,
 • úspěšné splnění zápočtového testu (alespoň 70 % bodů).
  Podrobné podmínky jsou zveřejněny v IS MUNI (Studijní materiály – Organizační pokyny).
 • Informace učitele
  https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2022/VLBC0422c/
  Informace k výuce praktických cvičení, podmínky udělení zápočtu a sylabus jsou zveřejněny v IS MUNI v Organizačních pokynech předmětu. Sylabus je rovněž vyvěšen na nástěnce Biochemického ústavu.
  Do cvičení je nutný bílý plášť, přezůvky nebo pevná obuv s návleky, respirátor typu FFP2, rukavice, kalkulačka.


  Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.

  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Úspěšné ukončení předmětu je podmínkou přístupu ke zkoušce v předmětu VLBC0422p.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.