VLBC0422c Biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šmak (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
Miriam Minaříková (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Hana Paulová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBC0321s Biochemie I - seminář && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předmět VLBC0422p. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit způsoby získávání biologického materiálu pro biochemické analýzy a znát pravidla manipulace s ním.
- popsat fyziologické hodnoty nejdůležitějších biochemických parametrů.
- interpretovat výsledky biochemických analýz, diskutovat význam zjištěných nálezů.
- rozumět principům nejvýznamnějších biochemicko-analytických metodik.
- být orientován v základních laboratorních úkonech.
Osnova
 • Úvod do praktických cvičení - organizace, zásady práce a bezpečnost, zásady pipetování
 • Vybraná vyšetření metabolismu glukosy - P/B/U-glukosa, glykemický profil, OGTT, U-ketolátky
 • Vybraná vyšetření metabolismu lipidů a cholesterolu - S/B-cholesterol, S-TG, S-LDL/HDL/non-HDL-cholesterol
 • Vybraná vyšetření jater - S-ALT/AST, S/U-bilirubin, U-UBG
 • Vybraná vyšetření proteinů v krevním séru - S-celkový protein, S-albumin, elektroforéza, S/B-CRP, S-ferritin
 • Vybraná vyšetření ledvin - S/U-kreatinin, kreatininová clearance, eGFR, FR a FE vody, U-proteiny, U-albumin, S/U-močovina, dusíková bilance
 • Chemická kvalitativní analýza moči - diagnostické proužky
 • Vybraná vyšetření urolitiázy - S/U-močová kyselina, konkrementy
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní podklady a materiály k předmětu dostupné v IS MUNI.
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Zápočet.
Podmínky udělení zápočtu:
 • absolvování všech cvičení,
 • vypracování a schválení všech protokolů,
  Podrobné podmínky jsou zveřejněny v IS MUNI (Studijní materiály – Organizační pokyny).
 • Informace učitele
  https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2023/VLBC0422c/
  Informace k výuce praktických cvičení, podmínky udělení zápočtu a sylabus jsou zveřejněny v IS MUNI v Organizačních pokynech předmětu. Sylabus je rovněž vyvěšen na nástěnce Biochemického ústavu.
  Do cvičení je nutný bílý plášť, přezůvky nebo pevná obuv s návleky, rukavice, kalkulačka.
  Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Úspěšné ukončení předmětu je podmínkou přístupu ke zkoušce v předmětu VLBC0422p.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.