VLAN0222p Anatomie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 45. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející), RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLAN0121c Anatomie I - pitvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů PřF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
-osvojení popisu anatomických struktur trávicího, dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického, urogenitálního systému a nervové soustavy včetně smyslových orgánů
-porozumění topografickým vztahům jednotlivých soustav
-pochopit vztahy mezi strukturou a funkcí orgánových soustav
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)popsat za pomoci platné anatomické nomenklatury trávicí, dýchací, urogenitální, kardiovaskulární, lymfatický systém, smyslové orgány (oko, ucho), periferní i centrální nervový systém
2)vysvětlit význam studovaných soustav a využít získaných teoretických znalostí pro vytvoření představy o průběhu jednotlivých cév, o uložení orgánů kardiovaskulárního a nervového systému i smyslů
3)charakterizovat vzájemné topografické vztahy mezi orgány jednotlivých systémů a ostatními anatomickými strukturami
4)shrnout všechny znalosti o anatomii člověka získané v předchozím studiu
5)posoudit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými studovanými orgánovými soustavami.
Osnova
 • 1. Trávicí systém 2. Dýchací soustava, srdce 3. Přehled tepen, přehled žil, mízní systém 4. Mužská pohlavní soustava, vylučovací systém 5. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní 6. Úvod do nervového systému mícha – zevní popis a struktura, míšní nerv 7. Zevní popis a struktura kmene mozkového 8. Zevní popis a struktura mozečku a diencephala 9. Zevní popis a struktura telencephala Dutiny, obaly a cévní zásobení CNS 10. Hlavové nervy (V., VII., IX., X., XI., XII) 11. Zrakový a sluchový syst., hlavové nervy III, IV, VI, VIII 12. Nervové dráhy; topografie hlavy a krku 13. Autonomní nervový systém; topografie hrudníku, břicha a pánve 14. a 15. pitva hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
Literatura
  povinná literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - kombinovaná forma
Informace učitele
Hodnocení je provedeno v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Závěrečná zkouška z anatomie zahrnuje praktickou a teoretickou část. Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v praktické a teoretické části zkoušky minimálně stupeň E.
Praktickou část zkoušky představují výsledky za pitevní cvičení I. Student, který nezískal minimálně hodnocení E, bude opětovně přezkoušen v termínu teoretické části závěrečné zkoušky z anatomie. společně s praktická pitevní zkouškou z pitevny 2.
Při ústní zkoušce student zodpoví vylosované otázky ze  4 předem daných okruhů (pohybová soustava 3, orgánové soustavy 3, nervová soustava 2, topografická anatomie1 a dále 2-3 snímky ze zobrazovací anatomie).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.