VSAN0333p Anatomie III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
3/0/0. 7 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející), MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (zástupce)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAN0232s Anatomie II - s && VSAN0232c Anatomie II c && VSHE0221c Histologie a embryologie I -c && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF, tito studenti neabsolvují pitvy
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)popsat za pomoci platné anatomické nomenklatury smyslové orgány (oko, ucho), žlázy s vnitřní sekrecí, periferní i centrální nervový systém
2)vysvětlit význam studovaných soustav
3)využít získaných teoretických znalostí pro vytvoření představy o uložení jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí, orgánů nervového systému i smyslů
4)charakterizovat vzájemné topografické vztahy mezi orgány nervového systému a ostatními anatomickými strukturami
5)shrnout všechny znalosti o anatomii člověka získané v předchozím studiu
6)posoudit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými studovanými orgánovými soustavami.
Osnova
 • 1. Obecná anatomie nervového systému. Struktura míchy I.Topografická anatomie hlavy I.
 • 2. Struktura míchy II. Struktura mozkového kmene I. Topografická anatomie hlavy II.
 • 3. Struktura mozkového kmene II. Topografická anatomie krku I.
 • 4. Hlavové nervy I. (III., IV., VI., VII.). Topografická anatomie krku II.
 • 5. Hlavové nervy II. (V.). Topografická anatomie mediastina I.
 • 6. Hlavové nervy III. (IX., X., XI., XII.). Topografická anatomie mediastina II.
 • 7. Struktura mozečku. Struktura diencefala. Topografická anatomie mediastina III.
 • 8. Zrakový systém. Topografická anatomie břicha I.
 • 9. Sluchový systém. Topografická anatomie břicha II.
 • 10. Struktura telencefala. Topografická anatomie břicha III.
 • 11. Autonomní nervový systém (struktura). Topografická anatomie pánve I.
 • 12. a 13. Pitevní blok.
 • 14. RTG anatomie.
Literatura
  doporučená literatura
 • KACHLÍK, David a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. Illustrated by Radovan Hudák - Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zaváza. 1st edition. Praha: Triton, 2015. xvii, 610. ISBN 9788073879501. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 90 stran. ISBN 9788021061255. info
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 90 stran. ISBN 9788021061255. info
 • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. První vydání. Praha: Galén, 2011. 219 stran. ISBN 9788072627066. info
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
 • DUBOVÝ, Petr. Instructions for Anatomical Dissection Course. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 71 s. ISBN 978-80-210-4229-2. info
 • Atlas of anatomy : Latin nomenclature. Edited by Anne Marie Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross - Michael S. New York: Thieme Medical, 2009. xv, 656. ISBN 9781604060997. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Hodnocení je provedeno v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Závěrečná zkouška z anatomie zahrnuje praktickou a teoretickou část. Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v praktické a teoretické části zkoušky minimálně stupeň E.
Praktickou část zkoušky představují výsledky za pitevní cvičení II. a III. semestru. Student, který nezískal minimálně hodnocení E v průběhu semestru, bude opětovně přezkoušen v termínu teoretické části závěrečné zkoušky z anatomie.
Teoretická část zkoušky probíhá nejdříve formou testu s následným ústním zkoušením. K pokračování zkoušky ústním zkoušením musí student získat v testu minimálně 12 z 16 možných bodů. Úspěšně napsaný test nemusí student u opravných termínů opakovat. Při ústní zkoušce student zodpoví 4 vylosované otázky ze 4 předem daných okruhů a anatomicky popíše snímek zobrazovací techniky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VSAN0333p