VLHE0322p Histologie a embryologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Baltasová (pomocník)
MVDr. Lenka Lišková (pomocník)
MUDr. Eva Mecová (pomocník)
MUDr. Volodymyr Porokh (pomocník)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (pomocník)
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLHE0221c Histologie a embryologie I -c || VSHE0221c Histologie a embryologie I -c ) && ( VLBI0222c Lékařská biologie II-cvičení || VSBI0222c Biologie II-cvičení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět stavbě buněk a tkání, podstatě vzájemných interakcí buněk a mezibuněčné hmoty, dále pak pochopení morfologie a funkčních vztahů tkání v orgánech a orgánových systémech lidského těla. Cílem embryologie je pochopení základních vývojových principů od oplození do porodu, vývoj jednotlivých systémů a některých mechanismů vedoucích ke vzniku vrozených vývojových vad.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit stavbu buňky, základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně,
- identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
- popsat mikroskopickou stavbu jednotlivých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
- uplatnit princip korelace mezi stavbou a funkcí na úrovni tkání a orgánů;
- popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
- správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
- charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
- vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba lymfatických orgánů. Monocytomakrofágový systém.
 • 2. Mikroskopická stavba a vývoj dýchacího systému. Dýchací cesty a plíce. Bariéra vzduch - krev.
 • 3. Trávicí systém I. Mikroskopická stavba dutiny ústní - ret, tvář, slinné žlázy, jazyk, zub.
 • 4. Trávicí sytém II. Obecná stavba stěny trávicí trubice, mikroskopická stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva.
 • 5. Trávicí systém III. Mikroskopická stavba jater a slinivky břišní. Přehled vývoje trávicí trubice.
 • 6. Mikroskopická stavba a vývoj močového systému. Nefron - stavba a funkce. Ureter, močový měchýř, urethra.
 • 7. Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů: varle, odvodné cesty semenné. Spermatocytogeneze (spermatogeneze), spermatohistogeneze (spermiogeneze).
 • 8. Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů: ovarium, vejcovod, děloha, vagina. Ovulační a menstruační cyklus - vzájemné vztahy. Oogeneze. Placenta.
 • 9. Přehled vývoje pohlavního systému.
 • 10. Mikroskopická stavba a vývoj žláz s vnitřní sekrecí. Hypofýza a epifýza, gl. thyreoidea, gll. parathyreoideae, nadledvina, Langerhansovy ostrůvky.
 • 11. Mikroskopická stavba a vývoj centrálního a periferního nervového systému. Mozek, mozeček, mícha, nervová ganglia, periferní nerv.
 • 12. Mikroskopická stavba smyslových orgánů. Orgán zraku: stavba oční koule, víčka a slzného ústrojí. Přehled vývoje oka. Orgán sluchu a rovnováhy. Přehled vývoje ucha.
 • 13. Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Přehled vývoje kůže.
 • 14. Vývoj coelomu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 140 s. ISBN 8021038543. info
 • HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 353 s. ISBN 802103775X. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. info
 • MOORE, Keith L., T. V. N. PERSAUD a Mark G. TORCHIA. The developing human : clinically oriented embryology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2013, xix, 540. ISBN 9781437720020. info
 • MESCHER, Anthony L. Junqueirovy základy histologie. První české vydání. Praha: Galén, 2018, xiii, 558. ISBN 9788074923241. info
  neurčeno
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011, xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
 • KAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001, 370 s. ISBN 80-8063-072-0. info
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, xx, 556. ISBN 9788024737294. info
 • OVALLE, William K., Patrick C. NAHIRNEY a Frank H. NETTER. Netter's essential histology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2013, xv, 517. ISBN 9781455706310. info
 • YOUNG, Barbara. Wheater's functional histology : a text and colour atlas. 5th ed. [Oxford]: Churchill Livingstone, 2006, x, 437. ISBN 044306850X. info
 • SADLER, T. W. a Jan LANGMAN. Langman's medical embryology. Illustrated by Jill Leland. 11th ed. Baltimore, Md.: Lippincott Williams & Wilkins, 2010, ix, 385. ISBN 9781605476568. info
 • LOWE, James S. a Peter G. ANDERSON. Stevens and Lowe´s Human Histology. 4th. Elsevier, 2015. ISBN 978-0-7234-3502-0. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Kombinovaná forma (písemný test, praktická zkouška, závěrečná ústní zkouška).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/multimedia-and-textbooks/
Zkoušku může student skládat až po získání zápočtu z předmětu Histologie a embryologie II - cvičení.
A necessary condition for admission to exam is to obtain credit from the Histology and Embryology II-practice.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.