doc. MVDr. Martin Anger, CSc.

učo 105600
Docent ÚHE Teorie LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Oborové komise
  • Školitelé PhD (obory Anatomie, histologie a embryologie, Anatomie, histologie a embryologie (angl.), Anatomie, histologie a embryologie (angl.), Lékařská biologie, Lékařská biologie (angl.) a Normální anatomie, histologie a embryologie)