VSBI0222c Biologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Rakesh Aithal, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Mgr. Veronika Altmannová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Bálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Grillová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Konečná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. María Victoria Marini Palomeque, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Mlčoušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Pivnička (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Pounami Samadder, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alexandra Sisáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Slabá (cvičící)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (cvičící)
Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D. (cvičící)
Georgios Valianatos, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie, genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout a interpretovat základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména histologii, patologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden: Genetické choroby - gonosomální dědičnost
 • 2. týden: Odchylky od mendelovské dědičnosti
 • 3. týden: Genetická prognóza a genetické poradenství
 • 4. týden: Genetika populací člověka
 • 5. týden: Klonování DNA a genové inženýrství (liché skupiny). Kontrolní test z učiva 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru (cvičení, přednášky, semináře)
 • 6. týden: Klonování DNA a genové inženýrství (sudé skupiny). Kontrolní test z učiva 13. týdne podzimního semestru až 4. týdne jarního semestru (cvičení, přednášky, semináře)
 • 7. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií (liché skupiny)
 • 8. týden: Molekulární diagnostika patogenních bakterií (sudé skupiny)
 • 9. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (liché skupiny)
 • 10. týden: Molekulární diagnostika nádorového onemocnění (sudé skupiny)
 • 11. týden: Analýza vazby proteinu a DNA (liché skupiny)
 • 12. týden: Analýza vazby proteinu a DNA (sudé skupiny)
 • 13. týden: Genetická toxikologie (skupiny, které v době výuky nemají pitvy). Kontrolní test z učiva 5. – 12. týdne jarního semestru (cvičení, přednášky)
 • 14. týden: Genetická toxikologie (skupiny, které v době výuky nemají pitvy). Kontrolní test z učiva 5. – 12. týdne jarního semestru (cvičení, přednášky)
Literatura
  povinná literatura
 • Protocols for practices are provided in electronic form in the Information System of the Masaryk University in the Study Materials of the course aZLBI0222c
 • Protocols for practices are provided in electronic form in the Information System of the Masaryk University in the Study Materials of the course aZLBI0222c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí v každém testu získat nejméně 14 bodů z celkových 20). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů a jeho opravy student píše závěrečný test (tzv. Zápočtový test z učiva celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tzv. Zápočtový test, viz výše).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Informace učitele
Interaktivní osnova předmětu:
Liché skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/VLBI0222c/index_liche.qwarp
Sudé skupiny:https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/VLBI0222c/index_sude.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů v ISu a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: pokud student výjimečně nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou, a to nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Interactive syllabus of the course in English:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2016/aVLBI0222c/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSBI0222c