VSBI0121c Biologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/3. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
Mgr. Lukáš Bálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Linda Grillová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Gudernová (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Iva Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Konečná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Páchniková (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Pivnička (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Anton Salykin, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Snopková (cvičící)
Mgr. Tereza Váňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student ovládá práci se světelným mikroskopem; porozumí základům elektronové mikroskopie, genetické toxikologie, genového inženýrství či metodice sestavení karyotypu; je schopen zhodnotit riziko dědičných onemocnění u pacienta na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění; je schopen navrhnout a interpretovat základní molekulární vyšetření některých dědičných, nádorových či bakteriálních onemocnění. Tyto poznatky a dovednosti je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména histologii, patologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden (21.9.-25.9. 2015): Organizační pokyny. Nebuněčné organismy a infekční částice
 • 2. týden (28.9.-2.10.): Prokaryotické buňky a jejich význam v medicíně
 • 3. týden (5.10.-9.10.): Mikroskopie eukaryotických buněk
 • 4. týden (12.10.-16.10.): Metody in vitro kultivace lidských buněk - význam pro lékařský výzkum
 • 5. týden (19.10.-23.10.): Plazmatická membrána - osmotické jevy a fúze buněk
 • 6. týden (26.10.-30.10.): Principy elektronové mikroskopie a ultrastruktura buněk
 • 7. týden (2.11.-6.11.): Struktura a replikace DNA. Kontrolní test z učiva Biologie 1. - 6. týdne semestru (cvičení, přednášky, semináře)
 • 8. týden (9.11.-13.11.): Transkripce a translace
 • 9. týden (16.11.-20.11.): Metody studia buněčného cyklu
 • 10. týden (23.11.-27.11.): Studium mitózy ve světelném mikroskopu
 • 11. týden (30.11.-4.12.): Biologický význam meiózy - gametogeneze
 • 12. týden (7.12.-11.12.): Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • 13. týden (14.12.-18.12.): pitevní týden - praktické cvičení se nekoná
 • 14. týden (21.12.-23.12.): nahrazovací týden
 • 15. týden (4.1.-8.1.): Genetické choroby - autosomální dědičnost. Kontrolní test z učiva Biologie 7. - 12. týdne semestru (cvičení, přednášky, semináře)
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly k praktickým cvičením jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu VSBI0121c
 • Actual protocols for practices are provided in electronic form in the Information System of the Masaryk University (www.is.muni.cz): Study Materials of the subject VSBI0121c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze praktických problémů
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná.
Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení (1 omluvená či neomluvená absence je povolena), vypracované všechny protokoly (i za absence) a zkontrolované příslušnými vyučujícími, úspěšně absolvované 2 písemné kontrolní testy v průběhu semestru (vždy 20 testových otázek, 4 odpovědi, 1 správná, student musí v každém testu získat nejméně 14 bodů z celkových 20). V případě neúspěšnosti některého z kontrolních testů a jeho opravy student píše závěrečný test (tzv. Zápočtový test z učiva celého semestru. Test obsahuje 20 otázek: 10 testových otázek (1 až několik správných odpovědí, za chybné odpovědi se body odečítají) + 10 otázek na písemné vysvětlení pojmů. Student musí získat nejméně 14 bodů z celkových 20.
Za pozdní příchod, neaktivitu ve cvičení nebo 2. a každou další (omluvenou či neomluvenou) absenci student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
V případě 3 absencí (případně více absencí, kdy všechny jsou omluveny studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zaneseny do ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování závěrečného testu (tzv. Zápočtový test, viz výše).
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
Web page of the course in English:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/aVLBI0121c/index.qwarp
Stránka předmětu v češtině:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/VLBI0121c/index.qwarp

Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení je nutno stáhnout ze Studijních materiálů v ISu a nastudovat předem. Přezůvky, pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány. Do učebny si studenti vezmou pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si odloží do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Nahrazování cvičení: pokud student výjimečně nemůže absolvovat praktická cvičení se svou skupinou (nemoc, návštěva lékaře), domluví si e-mailem s kontaktní osobou předmětu nahrazení cvičení s jinou skupinou, a to nejméně 24 hodin před plánovaným nahrazením. Výuku lze nahradit pouze v tom samém výukovém týdnu, kdy byla zameškána. Opakované nahrazování výuky s jinými skupinami není povoleno.
Při opakování předmětu je možné na vyžádání uznat absolvovanou praktickou výuku. O uznání je potřeba požádat v prvním týdnu výuky e-mailem s uvedením důvodu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2015/VSBI0121c