Oficiální fotografie prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

učo 47260

Členství v akademických orgánech