Cíle studijního programu

Nový doktorský studijní program Biomedicínské vědy vznikl spojením původních samostatných studijních oborů Lékařska biologie, Anatomie, histologie a embryologie, a nového, doposud neakreditovaného, oboru Molekulární medicína, připraveného ve výzkumném centru CEITEC MU, do jednoho robustního studijního programu se třemi specializacemi (Morfologie buněk a tkání/Cell and Tissue Morphology, Biochemie a molekulární biologie/Biochemistry and Molecular Biology a Molekulární medicína/Molecular medicine).

Nově vzniklá specializace Molekulární medicína, která doposud nebyla součástí nabídky studijních programů na MU a vzniká jako zcela nové zaměření, organicky doplňuje existující biomedicínskou expertízu v rámci MU a bude stavět zejména na vzdělávání doktorských studentů v oblastech nejmodernějších biomedicínských technologií.

Koncepce studia klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech, které jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytne jim velmi dobrý přehled o etických i morálních aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti biomedicíny a výzkumu a vývoji obecně. Absolventi se budou moci uplatnit jako špičkoví věděčtí pracovníci, schopní uspět v mezinárodní konkurenci.

Studijní program rovněž generuje výzkumníky nebo vysokoškolské učitele v domácím prostředí LF MU, část absolventů odchází do firemního prostředí souvisejícího s jejich odborným zaměřením. Nová koncepce studia absolventům dále významně rozšiřuje spektrum možností další kariéry v mimoakademické sféře (např. biotechnologické firmy).

V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Nový doktorský studijní program Biomedicínské vědy vznikl spojením původních samostatných studijních oborů Lékařska biologie, Anatomie, histologie a embryologie, a nového, doposud neakreditovaného, oboru Molekulární medicína, připraveného ve výzkumném centru CEITEC MU, do jednoho robustního studijního programu se třemi specializacemi (Morfologie buněk a tkání/Cell and Tissue Morphology, Biochemie a molekulární biologie/Biochemistry and Molecular Biology a Molekulární medicína/Molecular medicine).

  Nově vzniklá specializace Molekulární medicína, která doposud nebyla součástí nabídky studijních programů na MU a vzniká jako zcela nové zaměření, organicky doplňuje existující biomedicínskou expertízu v rámci MU a bude stavět zejména na vzdělávání doktorských studentů v oblastech nejmodernějších biomedicínských technologií.

  Koncepce studia klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech, které jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytne jim velmi dobrý přehled o etických i morálních aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti biomedicíny a výzkumu a vývoji obecně. Absolventi se budou moci uplatnit jako špičkoví věděčtí pracovníci, schopní uspět v mezinárodní konkurenci.

  Studijní program rovněž generuje výzkumníky nebo vysokoškolské učitele v domácím prostředí LF MU, část absolventů odchází do firemního prostředí souvisejícího s jejich odborným zaměřením. Nová koncepce studia absolventům dále významně rozšiřuje spektrum možností další kariéry v mimoakademické sféře (např. biotechnologické firmy).

  V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Mít dokonalý přehled o současné úrovni poznání ve svém specifickém oboru;
  • Orientovat se v příbuzných oborech, případně změnit relativně rychle svoje zaměření;
  • Ovládat široké teoretické a metodické základy vědecké práce;
  • Být metodicky, procesně i jazykově vybaven tak, že může ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové zahraniční laboratoři bez nutnosti delší přípravy
  • Být velmi dobře poučen v oblasti ochrany duševního vlastnictví, etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace
  • Odborně vést mladší kolegy;
  • Samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích;
  • Interpretovat výsledky až do fáze orálního vystoupení na mezinárodní konferenci nebo přípravy publikace do špičkového mezinárodního vědeckého časopisu;
  • Připravit kompetitivní grantovou aplikaci;
  • Předávat získané zkušenosti a výsledky z oboru formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a vědeckých publikací v odborném tisku
  • Využívat moderní technologie;
  • Dotahovat výsledky výzkumu do podoby praktických aplikací
 • Uplatnění absolventa

  V novém studijním programu Biomedicínské vědy dochází k posílení internacionalizace zvýšením náboru zahraničních uchazečů, vědecké a publikační činnosti doktorandů, vytváří se nové podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností. Tím se zvyšuje reálná šance absolventů na uplatnění ve špičkových vědeckých týmech po celém světe zejména v rámci:

  - Vědecko-výzkumných organizacích a akademických institucích (výzkumné ústavy, univerzity) se zaměřením na biomedicínský výzkum a vzdělávání, a to v prvních letech jako postdoktorální stážisti a následně jako vedoucí výzkumného týmu nebo programu, vedoucí sdílených laboratoří (tzv. core facilities), apod. Část absolventů se uplatňuje v těchto institucích také na lektorských pozicích;

  - Špičkových laboratořích aplikovaného výzkumu zaměřeného na vývoj nových biomedicínských metod zejména pro diagnostiku pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství, pro testování nových léčiv a pro přípravu léčivých přípravků pro pokročilé terapie (ATMP) to to na pozicích vědeckých specialistů a vývojářů;

  - Komerční sféry v oblasti školení při marketingu přípravků pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství a pro morfologickou diagnostiku;

  - A díky získaným znalostem z oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií budou absolventi oboru dobře vybaveni i pro zakládání start-up a spin-of firem.

 • Praxe

  Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-BIOM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

42
počet aktivních studentů
23
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje