logo Lékařská fakulta Biologický ústav
Teoretická pracoviště
14110513 BiolÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
zástupce přednosty ústavuprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci