prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

dříve Markéta Jakšová
učo 1598
1598(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz mherman(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 543 183 218

Akademické a řídící funkce

I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednostka ústavu

Pracoviště

I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Telefon543 183 218
Výzkumná skupina Ondřeje Slabého - Centrum molekulární medicíny - Středoevropský technologický institut
Pracovní zařazeníprofesorka
Oddělení genetiky a molekulární biologie - Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
    Oborová rada: Onkologie a hematologie (program Onkologie a hematologie)
    Oborová rada: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie (program Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie)
    Oborová rada: Oncology and Hematology (program Oncology and Hematology)
    Oborová rada: Medical Microbiology, Immunology and Pathology (program Medical Microbiology, Immunology and Pathology)
    Oborová komise: Pathology and Forensic Medicine (plán Pathology and Forensic Medicine)
    Oborová komise: Experimentální onkologie a nádorová biologie (plán Experimentální onkologie a nádorová biologie)
    Oborová komise: Cell and Tissue Morphology (plán Cell and Tissue Morphology)
    Oborová komise: Patologie a soudní lékařství (plán Patologie a soudní lékařství)
    Oborová komise: Morfologie buněk a tkání (plán Morfologie buněk a tkání)
    Oborová komise: Experimental Oncology and Tumor Biology (plán Experimental Oncology and Tumor Biology)
    Školitelé PhD (obory Onkologie, Onkologie (angl.), Patologie, Patologie (angl.), Vnitřní nemoci a Vnitřní nemoci (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie)
    Školitelé Ph.D. (program Biomedicínské vědy)
    Školitelé Ph.D. (program Onkologie a hematologie)
    Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
    Akademický senát
    Aprobační komise
    Vědecká rada