logo Lékařská fakulta I. ústav patologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110112 PatÚI FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuprof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci