I. ústav patologie

14110112 PatÚI LF

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce