I. neurologická klinika

14110127 I.NK LF

Zaměstnanci

Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce