logo Lékařská fakulta I. neurologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110127 I.NK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci