ZC011 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
Marcela Nečasová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na LF MU v daném ročníku studia manipulují s chemickými látkami. Nutnost absolvovat tento předmět je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na LF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu:
- mít základní kompetence pro manipulaci s chemickými látkami v laboratořích.
- ovládat problematiku práce s bezpečnostními listy
- znát problematiku skladování a zaznamenávání chemických látek.
- ovládat označování a balení chemických látek.
- znát třídy nebezpečných látek a symboly nebezpečnosti.
- znát problematiku likvidace chemického odpadu.
Osnova
  • Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami.
  • Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, h-věty, p-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady ve studijních materiálech předmětu
    doporučená literatura
  • https://provoz.rect.muni.cz/cs/cebe
Výukové metody
Přednáška/školení na počátku semestru v prvním praktickém cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet se získá na základě absolvování testu v Informačním systému, limit: 13/15.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZC011