BLLC0111s Lékařská chemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A16/213
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Lékařská chemie-přednáška BLLC0111p. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie požadované jako výstup předmětu BLLC0111p.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie.
- schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Roztoky elektrolytů, aktivita iontů, iontová síla. Osmotický tlak, osmolarita a osmolalita.
 • Acidobazické rovnováhy. Pufry.
 • Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy. Málo rozpustné soli. Součin rozpustnosti.
 • Reakční kinetika. Chemická rovnováha.
 • Gibbsova energie. Redoxní rovnováhy.
 • Organické sloučeniny I.
 • Organické sloučeniny II. Procvičení latinských názvů.
 • Organické sloučeniny III.
 • Biochemicky významné heterocyklické sloučeniny,jejich vztah k vitaminům a kofaktorům.
 • Sacharidy.
 • Aminokyseliny, proteiny.
 • Lipidy a steroidy.
Literatura
Výukové metody
Diskuze v semináři, aktivní práce s učebními podklady, písemné ověřování dílčích znalostí.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu:
 • absolvování všech seminářů, příp. nahrazení všech omluvených absencí,
 • dosažení 75% úspěšnosti ze všech dílčích testů nebo 50% úspěšnosti v zápočtovém testu; neúspěšný zápočtový test je možné jedenkrát opakovat. V závislosti na epidemiologické situaci mohou být podmínky získání zápočtu modifikovány. Aktuální podmínky budou ve Studijních materiálech předmětu v Organizačních pokynech.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLLC0111s