BLLC0111c Lékařská chemie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
Miriam Minaříková (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–15:30 A16/216, Čt 13:00–15:30 A16/211
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení je získat orientaci v běžné chemické laboratoři a jejím vybavení, osvojit si jednoduché laboratorní techniky, seznámit se s nejvýznamějšími separačními metodami a obsluhou jednoduchých přístrojů. Studenti se naučí zpracovávat výsledky měření do protokolů, vyhodnocovat je a provádět závěry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
- manipulovat se základními laboratorními pomůckami a vybavením
- pipetovat a vážit dle zásad správné laboratorní praxe
- připravit roztok o dané koncentraci
- vysvětlit vztah mezi složením různých roztoků a jejich pH hodnotou
- popsat obecné složení a roli pufrů, připravit vhodný pufr
- popsat podstatu tvorby nerozpustných a málo rozpustných sloučenin, identifikovat faktory, které mohou nerozpustnost sloučenin ovlivnit
- se orientovat ve vztazích mezi strukturou bioorganických sloučenin a jejich reaktivitou
- vysvětlit principy základních chromatografických metod, jejich aplikaci a využití
- aplikovat fotometrické metody ke stanovení koncentrace látek
Osnova
 • Zacházení s chemickými látkami ZC011. Zákony o nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Úvod, organizační pokyny. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři, zásady první pomoci.
 • Odměrné nádoby/pomůcky, plasty. Zahřívání, chlazení, vážení. Tlakové láhve.
 • Odměřování malých objemů kapalin, kalibrace pipetorů, vyjádření přesnosti a správnosti.
 • Příprava roztoků.
 • Filtrace, dialýza, ultrafiltrace, centrifugace. Koncentrování vzorků.
 • Měření a výpočet pH roztoků kyselin, zásad a solí, hydrolýza, pH-metry.
 • Neutralizační odměrná analýza. Titrační neutralizační křivky.
 • Roztoky pufrů a způsoby jejich přípravy. Zjištění pufrační kapacity.
 • Iontové reakce, ionty v pitné vodě, iontově selektivní elektrody, rozpustnost látek.
 • Chromatografie – základní typy a techniky. Demineralizace vody.
 • Spektrofotometrie.
 • Reakce organických sloučenin.
 • Rozpustnost proteinů, způsoby jejich kvantifikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady pro praktická cvičení v IS.
Výukové metody
Praktická cvičení, samostatné provádění úkolů dle návodů. Vypracování laboratorních protokolů.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtů:
 • 1) absolvování všech cvičení, vč. vypracování protokolů,
 • 2) zápočet z předmětu ZC011,
 • 3) dosažení alespoň 70 % úspěšnosti z průběžných testů. Pokud student nedosáhne alespoň 70% úspěšnosti, píše zápočtový test. Zápočet je udělen při úspěšném zvládnutí zápočtového testu (dosažení alespoň 46 % úspěšnosti). Zápočtový test mají možnost studenti pouze jedenkrát opakovat. V závislosti na epidemiologické situaci mohou být podmínky získání zápočtu modifikovány. Aktuální podmínky budou ve Studijních materiálech předmětu v Organizačních pokynech.
 • Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: ukončení předmětu je podmíněno úspěšným ukončením předmětu ZC011.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLLC0111c