ZC011 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
2 hod celkem. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Bochořáková (cvičící)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kantorová (cvičící)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Předpoklady
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na LF MU v daném ročníku studia manipulují s chemickými látkami. Nutnost absolvovat tento předmět je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na LF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Osnova
  • Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.rect.muni.cz/nso/
Výukové metody
Přednáška/školení na počátku semestru v prvním praktickém cvičení a/nebo první přednášce.
Metody hodnocení
Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso/
Předmět je nutno absolvovat každý rok v prvních dvou letech studia na LF, typicky v 1. a 4. semestru, nelze jej opakovat. Nevykonání testu v daném roce, kdy studujete na LF a zacházíte s chemickými látkami, může znamenat při ukončení studia značné problémy, neboť jde o povinný předmět. Studenti absolvují proškolení podle pokynů svých učitelů na Biochemickém ústavu LF. Potřebné informace jsou v IS MU. Test je povinný pro všechny zapsané studenty. Test je přístupný z ISu formou odpovědníku k danému předmětu. Z 15 položených otázek je nutně správně odpovědět 13x. Test lze libovolně opakovat. Absolvovaný test se registruje periodicky do ISu jako zápočet z ZC011 a je dokladem o absolvování školení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.