BLMB011c Molekulární a buněčná biologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Straková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:00 B07/205a, Po 11:00–12:00 B07/217, Po 11:00–12:00 B07/205a, Po 12:00–12:30 B07/205a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si práce se světelným mikroskopem při pozorování prokaryotických i eukaryotických buněk a různých buněčných struktur a procesů
- porozumění metodám hodnocení rizika monogenních dědičných onemocnění s autozomální dědičností u pacientů na základě rodinné anamnézy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně pracovat se světelným mikroskopem
- použít některé ze základních technik cytochemického barvení při pozorování bakteriálních a lidských buněk
- vysvětlit základní principy a využití elektronové mikroskopie
- popsat základní techniky a aplikace tkáňových a buněčných kultur
- odvodit dopad vybraných mutací v DNA na primární strukturu proteinů
- vysvětlit metodiku sestavení a vyšetření karyotypu a její využití, a vyhodnotit základní numerické a strukturní aberace v zobrazeném lidském karyotypu
- vyhodnotit riziko numerických a strukturních aberací v důsledku meiotických non-disjunkcí a chromozomálních translokací
- zhodnotit riziko monogenních autozomálně dědičných onemocnění u pacientů na základě zadané rodinné anamnézy tohoto onemocnění
Osnova
 • Organizační pokyny. Nebuněčné organismy a infekční částice
 • Prokaryotické buňky, základy světelné mikroskopie
 • Mikroskopické pozorování eukaryotických buněk
 • Kultivace lidských buněk in vitro
 • Principy elektronové mikroskopie a ultrastruktura buněk
 • Struktura DNA, exprese genů a replikace DNA
 • Molekulární diagnostika lidských patogenních bakterií
 • Genetická toxikologie
 • Studium mitózy ve světelném mikroskopu
 • Metody studia buněčného cyklu
 • Lidský karyotyp a chromozomální aberace
 • Biologický význam meiózy - gametogeneze
 • Autozomální a gonozomální dědičnost
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální protokoly ke cvičením jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu BLMB011c
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná. Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení, všechny protokoly vypracované a zkontrolované příslušnými vyučujícími (i za absence), aktivita v praktické výuce. 1 omluvená či neomluvená absence za semestr je povolená.
Za 2 absence (omluvené či neomluvené) student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Referát vypracujte podle instrukcí uvedených v Organizačních pokynech v ISu, vytiskněte, přineste vyučujícímu, který jej zadal a buďte připraveni odpovídat na otázky k tématu referátu.
Posouzení 3 absencí (případně více absencí omluvených studijním oddělením do 5 dnů od začátku absence a zavedených v ISu) je řešeno individuálně a je vázáno na úspěšné absolvování zápočtového testu z učiva cvičení celého semestru. Test obsahuje 20 testových otázek - 4 možné odpovědi, pouze 1 správná, čas 30 minut. Je potřeba získat minimálně 12 bodů z celkových 20 bodů.
V případě 4 a více neomluvených absencí není zápočet udělen.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2020/BLMB011c/index.qwarp
Potřeby pro cvičení: vytištěný aktuální protokol, psací potřeby. Protokoly pro každé praktické cvičení si stáhněte ze Studijních materiálů v ISu a nastudujte předem. Pláště a vlastní chirurgické rukavice nejsou vyžadovány, ale při úlohách s barvením preparátů jsou pláště a přezůvky doporučeny.
Do učebny si vezměte pouze protokoly a psací potřeby, všechny ostatní věci si ještě před začátkem výuky odložte do šatny Biologického ústavu (A7, místnost 203), která bude po dobu výuky uzamčena.
Kompletní pokyny k výuce najdete na následujícím odkazu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2020/BLMB011c/op/Pokyny_ke_cvicenim_ZDRL.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLMB011c