ZLAN0131s Anatomie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLAN0131s/21: Pá 21. 9. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 5. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 12. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 19. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 26. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 2. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 9. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 16. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 23. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 30. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 7. 12. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 21. 12. 12:00–13:40 F01B2/1S05, D. Stančeva Pernicová
ZLAN0131s/22: Pá 21. 9. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 5. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 12. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 19. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 26. 10. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 2. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 9. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 16. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 23. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 30. 11. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 7. 12. 12:00–13:40 F01B2/1S05, Pá 21. 12. 12:00–13:40 F01B2/1S05, D. Stančeva Pernicová
ZLAN0131s/23: Pá 21. 9. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 5. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 12. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 19. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 26. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 2. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 9. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 16. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 23. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 30. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 7. 12. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 21. 12. 14:00–15:40 F01B2/1S05, D. Stančeva Pernicová
ZLAN0131s/24: Pá 21. 9. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 5. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 12. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 19. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 26. 10. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 2. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 9. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 16. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 23. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 30. 11. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 7. 12. 14:00–15:40 F01B2/1S05, Pá 21. 12. 14:00–15:40 F01B2/1S05, D. Stančeva Pernicová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je:
- seznámení se s mezinárodně používaným anatomickým názvoslovím
- získání popisu anatomických struktur pasivního a aktivního pohybového aparátu
- prakticky porozumět všem útvarům pohybového aparátu a rozpoznat součásti skeletu na rentgenových snímcích v základních projekcích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- určit a pojmenovat části skeletu lidského těla a popsat všechny důležité struktury, které se na kostech nachází
- ukázat a popsat spojení mezi jednotlivými kostmi, prakticky ukázat pohyby, které jsou v kloubech vykonávány
- popsat jednotlivé části kostry na rentgenových snímcích
- identifikovat jednotlivé svaly lidského těla; prakticky znázornit pohyby těchto svalů
Osnova
 • 1. Roviny a směry na těle. Základy Rtg anatomie.Kostra páteře a hrudníku
 • 2. Kostra horní končetiny
 • 3. Kostra dolní končetiny
 • 4. Kosti neurokrania
 • 5. Kosti splanchnokrania
 • 6. Lebka jako celek
 • 7. Obecná arthrologie. Spoje páteře a hrudníku
 • 8. Spoje hlavy a horní končetiny
 • 9. Spoje dolní končetiny, pánev
 • 11. Kontrolní zkouška (osteologie, artrologie)
 • 12. Svaly hlavy a krku
 • 13. Svaly břicha, hrudníku a zad
 • 14. Svaly končetin
Literatura
  doporučená literatura
 • Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry. 3rd ed. Mosby, ISBN 0-323-06807-3
 • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst. 13th English ed., 21st Germa. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 429 s. ISBN 0781731739. info
 • PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. ISBN 978-80-210-4953-6. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • SOBOTTA, Johannes. Sobottův Atlas anatomie člověka. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst - Renate Putz. 1. české vyd. Praha: Grada, 2007. 431 s. ISBN 9788024718705. info
 • PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1. info
  neurčeno
 • NETTER, Frank H. Atlas of human anatomy. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. 548 color. ISBN 1416033858. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Edited by Miloš Grim. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2002. 470 s. ISBN 9788024701431. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast).
Navazující předměty
Informace učitele

Studenti budou oblečeni v laboratorních pláštích a plastové obuvi. Studenti budou mít na seminářích laboratorní pláště a plastové obuvi. Studenti si přinesou ukazovátko pro studium kostry, ochranné rukavice a anatomické pinzety.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/ZLAN0131s