Bi1700c Buněčná biologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. každý druhý týden 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1700c/01_1: Út 18:00–19:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/01_2: Út 18:00–19:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/02_1: St 8:00–9:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/02_2: St 8:00–9:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/03_1: St 10:00–11:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/03_2: St 10:00–11:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/04_1: St 12:00–13:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/04_2: St 12:00–13:50 D36/215, M. Dušková
Bi1700c/05_1: Út 10:00–11:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/05_2: Út 10:00–11:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/06_1: Út 12:00–13:50 D36/209, J. Neradil
Bi1700c/06_2: Út 12:00–13:50 D36/209, J. Neradil
Bi1700c/07_1: Út 14:00–15:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/07_2: Út 14:00–15:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/08_1: Út 16:00–17:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/08_2: Út 16:00–17:50 D36/209, P. Chlapek
Bi1700c/09_1: St 14:00–15:50 D36/215, J. Neradil
Bi1700c/09_2: St 14:00–15:50 D36/215, J. Neradil
Bi1700c/10_1: St 16:00–17:50 D36/215, J. Neradil
Bi1700c/10_2: St 16:00–17:50 D36/215, J. Neradil
Předpoklady
NOW ( Bi1700 Buněčná biologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs Buněčná biologie cvičení je sestaven ze 6ti tématických bloků praktických úloh, navazuje na přednášku buněčné biologie v tématických okruzích transport látek přes membránu, pohyb a dráždivost buněk. mitóza, meioza, dvě témata jsou zaměřených na práci se světelným mikroskopem a základní laboratorní postupy používané v biologických laboratořích. Po absolvování budou studenti zvládat používání automatických pipet, přípravu roztoků, postupy správného mikroskopování, přípravu jednoduchých nativních preparátů živočišných a rostlinných tkání. Cvičení je koncipováno jako základní příprava na další více specializované kurzy a má také za cíl sjednotit dovednosti studentů ze středních škol na stejnou úroveň.
Výstupy z učení
Po absolvování budou studenti: zvládat používání automatických pipet, přípravu roztoků, postupy správného mikroskopování, přípravu jednoduchých nativních preparátů živočišných a rostlinných tkání mít znalosti o morfologii buněk, osmotických dějích, buněčném dělení pohybu buněk.
Osnova
  • 1. Měření přesných objemů v biologii. Nácvik práce s automatickými pipetami a pipetovacími nástavci, případně skleněnými pipetami. 10 x napipetování přesného objemu, zvážení a statistické vyhodnocení přesnosti práce. Vzorové výpočty na přípravu roztoků.
  • 2. Obsluha mikroskopu, nácvik práce s imerzním objektivem, měření biologických objektů v mikroskopu pomocí objektivového mikrometru a sklíčka s měřítkem. Preparáty např. nativní preparáty listového parenchymu vodního moru, trvalé preparáty krevních roztěrů- měření jednotlivých typů krevních buněk: erytrocytů, leukocytů, trombocytů člověka případně jiných tříd obratlovců.
  • 3. Transport látek, osmotické děje. Plazmolýza a deplazmolýza na buňkách vnitřní epidermis cibule, vodního moru, závislost reverzibility procesu na koncentraci plasmolytika, pozorování pylových zrn v hypotonickém prostředí, reakce erytrocytů v hyper a hypotonickém prostředí.
  • 4. Mitóza, modifikace mitózy (polyploidie, polytenie). Mitotické figury v buňkách kořínku cibule, trvalý nebo dočasný preparát barvení acetoorceinem, poruchy mitózy – kořínek cibule po působení hydrochinonu dočasný preparát po obarvení acetoorceinem, počítání mitotického indexu na trvalých preparátech z tkáňových kultur. Preparace slinných žláz larev pakomárů - dočasný preparát a srovnání s trvalým preparátem, polyploidní jádra larev bource morušového
  • 5. Meioza. Trvalé preparáty ovarií a semenotvorných kanálků varlat, vaječné buňky skokanů, pozorování spermií (kanci) – živé a trvalé preparáty.
  • 6. Pohyb a dráždivost buněk. Brownův pohyb na suspenzi částic oxidu železitého. Pozorování prvoků v senném nálevu – řasinkový, ameboidní a bičíkatý pohyb, chemotaxe prvoků z kapky obsahující NaCl do kapky bez NaCl přes tenký můstek z kapaliny, oxygenotaxe prvoků okolo vzduchové bubliny.
Literatura
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, mikroskopování. Předmět bude vyučován prezenční formou, v případě zhoršení epidemiologické situace bude přechod na on-line formu.
Metody hodnocení
Studenti jsou ve cvičeních průběžně ústně zkoušení z probrané látky. Studenti, kteří v průběžném zkoušení neuspějí, jsou na konci semestru ústně zkoušeni z celé látky. Z každého cvičení vypracovávají studenti písemné protokoly, které vyučující průběžně hodnotí, nedostatky musí student opravit.
Informace učitele
Předmět bude vyučován prezenční formou, v případě zhoršení epidemiologické situace bude přechod na on-line formu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1700c