Bi8920 Pokročilé mikroskopické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Jaroš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie || Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy a metodami fluorescenční a elektronové mikroskopie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni: vysvětlit princip a použití základních metod fluorescenční mikroskopie, popsat konstrukci fluorescenčního a konfokálního mikroskopu, zvládat základní metody přípravy preparátů pro fluorescenční mikroskopii, použít vhodnou metodu k detekci vybraných buněčných struktur nebo molekul.
Osnova
  • Teoretická část: Úvod do fluorescenční mikroskopie, principy imunofluorescenčního značení, fluorescenční značení živých buněk, princip konfokální mikroskopie, zpracování obrazu, fluorescenční in situ hybridizace a spektrální karyotypování. Praktická část: příprava preparátů pro fluorescenční mokroskopii.
Literatura
  • Life cell imaging: a laboratory manual, Edited by R.D. Goldman, D.L. Spector, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005.
  • Cell imaging techniques: methods and protokols. Edited by D:J. Taatjes, B.T. Mossman. Humana Press, 2006.
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.