VLFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
4/0/0. 60. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
Xenie Budínská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ľubomír Bartko (pomocník)
Adam Hohl (pomocník)
Natálie Janková (pomocník)
Viktor Kadeřábek (pomocník)
Samuel Kecer (pomocník)
Michal Laška (pomocník)
Barbora Liščáková (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Polina Navrátilová (pomocník)
Laura Nižníková (pomocník)
Ondřej Pírek (pomocník)
Julie Rafčíková (pomocník)
MUDr. Natálie Rafčíková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
Samuel Smoter (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Mgr. Petra Štursová (pomocník)
MUDr. Petr Tinka (pomocník)
Sofie Anna Vachalová (pomocník)
Ondřej Žák (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
St 11:30–13:10 B22/116 aula; a Čt 22. 2. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 29. 2. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 7. 3. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 14. 3. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 21. 3. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 28. 3. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 4. 4. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 11. 4. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 18. 4. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 25. 4. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 2. 5. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 9. 5. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 23. 5. 11:30–13:10 B22/116 aula, Čt 30. 5. 11:30–13:10 B22/116 aula
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - seminář
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování student:
- zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
- je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů
- schopen interpretovat fyziologické funkce lidského organismu v kontextu dalších studovaných předmětů.
Osnova
  • Kosterní, hladký a srdeční sval. Funkční anatomie ledvin. Clearance. Protiproudový systém. Řízení činnosti ledvin. Metabolismus glycidů, lipidů a proteinů. Energetický metabolismus. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Mechanické funkce trávicí soustavy. Sekreční funkce trávicí soustavy. Resorpce v GIT. Další funkce GIT. Koordinace činnosti GIT. Regulace příjmu potravy. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. Elektromechanické spřažení. Elektrokardiografie. Arytmie. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Srdeční selhání. Krevní oběh a jeho regulace. Krevní tlak. Variabilita oběhových parametrů. Rheologie krevního oběhu. Mikrocirkulace. Oběhové selhání. Regulace krevního průtoku. Koronární oběh. Regionální oběh (plicní, kožní, svalový, mozkový, splanchnický, ledvinový, fetální). Oběhové reakce. Termoregulace. Fyziologie práce. Fyziologie adaptací. Regulace vnitřního prostředí ledvinami. Fyziologie dětského věku a stáří.
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z Fyziologie má 2 části: praktickou a ústní. U praktické zkoušky si student náhodně vytáhne jednu z vyučovaných metod, kterou prakticky předvede a vysvětlí naměřené hodnoty; U ústní zkoušky jsou studentovi náhodně (pomocí generátoru náhodných čísel v IS MUNI) vytaženy 3 otázky, na které odpovídá bez přípravy, postupně. Pro závěrečné hodnocení představuje praktická zkouška 20% a ústní zkouška 80% výsledné známky. Praktická zkouška je nedílnou částí ústní zkoušky, bez jejího úspěšného složení student již k ústní zkoušce nepokračuje, opravný termín opět začíná praktickou zkouškou. K úspěšnému zvládnutí zkoušky z fyziologie nesmí být žádná z jejích částí hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v informačním systému MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace jsou možné po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLFY0422p