VLFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
4/0/0. 60. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (přednášející)
Natálie Čurdová (pomocník)
Tomáš Fordinál (pomocník)
Adam Hohl (pomocník)
RNDr. Monika Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Viviana Krčulová (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. (pomocník)
Ondřej Pírek (pomocník)
Natálie Rafčíková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Mgr. Petra Štursová (pomocník)
MUDr. Petr Tinka (pomocník)
MUDr. Veronika Tomášková (pomocník)
Mgr. Jana Veverková, Ph.D. (pomocník)
Ondřej Žák (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - seminář
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování student:
- zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
- je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů
- schopen interpretovat fyziologické funkce lidského organismu v kontextu dalších studovaných předmětů.
Osnova
 • Kosterní, hladký a srdeční sval. Plicní funkce. Plicní mechanika. Přenos plynů. Regulace dýchání. Respirace za různých fyziologických stavů. Funkční anatomie ledvin. Clearance. Protiproudový systém. Řízení činnosti ledvin. Metabolismus glycidů, lipidů a proteinů. Energetický metabolismus. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Mechanické funkce trávicí soustavy. Sekreční funkce trávicí soustavy. Resorpce v GIT. Další funkce GIT. Koordinace činnosti GIT. Regulace příjmu potravy. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. Elektromechanické spřažení. Elektrokardiografie. Arytmie. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Srdeční selhání. Krevní oběh a jeho regulace. Krevní tlak. Variabilita oběhových parametrů. Rheologie krevního oběhu. Mikrocirkulace. Oběhové selhání. Regulace krevního průtoku. Koronární oběh. Regionální oběh (plicní, kožní, svalový, mozkový, splanchnický, ledvinový, fetální). Oběhové reakce. Termoregulace. Fyziologie práce. Fyziologie adaptací. Regulace vnitřního prostředí ledvinami.Fyziologie dětského věku a stáří.
Literatura
  povinná literatura
 • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
  doporučená literatura
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • JAVORKA, Kamil. Lekárska fyziológia. 3., preprac. a dopl. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 742 s. ISBN 9788080632915. info
 • KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 9788024730684. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka : 201 barevných tabulí. Translated by Otomar Kittnar. 4. české vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xv, 434. ISBN 9788024742717. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z Fyziologie má tři části:
- písemný výběrový test se skládá z 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 15bodů;
- u praktické zkoušky si student náhodně vytáhne jednu z vyučovaných metod, kterou prakticky předvede a vysvětlí naměřené hodnoty;
- u ústní zkoušky si student náhodně vybere 2 otázky, které po 15 minutové přípravě zodpoví.
Písemný test představuje 10%, praktická zkouška 20% a ústní zkouška 70% výsledné známky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky z fyziologie nesmí být žádná ze tří částí hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v informačním systému MUNI.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.