ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Bartáková (pomocník)
Mgr. Mária Bugajová (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Mgr. Jana Veverková (pomocník)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B11/334
Předpoklady
ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta rozumět a interpretovat různé funkce lidského těla. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací. Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání zubního lékaře.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování student:
zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku
je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů.
Osnova
 • Plicní funkce. Plicní mechanika. Přenos plynů. Regulace dýchání. Respirace za různých fyziologických stavů. Funkční anatomie ledvin. Clearance. Protiproudový systém. Řízení činnosti ledvin. Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Energetický metabolismus. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Mechanické a sekreční funkce trávicí soustavy. Řízení gastrointestinálních funkcí. Výživa, hladovění, obezita. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamu. Funkce adenohypofýzy a štítné žlázy. Mužská a ženská reprodukce. Fyziologie těhotenství a laktace. Řízení metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Funkce nadledvin. Stres. Regulace vnitřního prostředí ledvinami. Glandula pinealis, cirkadiánní rytmus. Fyziologie adaptací. Fyziologie práce. Termoregulace. Fyziologie dětského věku a dospívání. Fyziologie stárnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
 • JAVORKA, Kamil. Lekárska fyziológia. 3., preprac. a dopl. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 742 s. ISBN 9788080632915. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z Fyziologie Skládá se ze tří částí:
- písemný výběrový test se skládá z 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 15bodů;
- u praktické zkoušky si student náhodně vytáhne jednu z vyučovaných metod, kterou prakticky předvede a vysvětlí naměřené hodnoty;
- u ústní zkoušky si student náhodně vybere 2 otázky, které po 15 minutové přípravě zodpoví.
Písemný test představuje 10%, praktická zkouška 20% a ústní zkouška 70% výsledného hodnocení. K úspěšnému zvládnutí zkoušky z fyziologie nesmí být žádná ze tří částí hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLFY0422p