ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc. (přednášející)
Šárka Bébarová (pomocník)
Mirka Hanousková (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mirka Hanousková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 A11/234
Předpoklady
ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání zubního lékaře. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
 • Respiratory functions. Pulmonary mechanics. Gas transport. Regulation of respiration. Respiration under various physiological conditions. Functional morphology of the kidney. Clearance. Counter-current system. Regulation of kidney functions. Kidney in regulation of homeostasis. Thermoregulation. GIT - mechanical functions. GIT - secretory functions. Regulation of gastrointestinal functions. Vitamins, minerals, water in nutrition. Metabolism of sacharides and lipids. Metabolism of proteins. Energy metabolism. Nutrition, starvation, obesity. Physiology of exercise. General principles of endocrine functions. Hypophysis. Adenohypophysis. Thyroid gland. Regulation of calcium metabolism and endocrine pancreas. Stress and adrenal gland. Physiology of childhood and adolescence, aging. Male reproduction. Female reproduction. Pregnancy and lactation. Glandula pinealis, circadian rhythms. Skeletal, smooth and heart muscle. Physiology of adaptation.
Literatura
  povinná literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Color atlas of physiology. 6th ed., completely rev. and. New York: Thieme, 2009. xiii, 441. ISBN 9783135450063. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z Fyziologie má tři části:
- písemný výběrový test se skládá z 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je zapotřebí alespoň 15bodů;
- u praktické zkoušky si student náhodně vytáhne jednu z vyučovaných metod, kterou prakticky předvede a vysvětlí naměřené hodnoty;
- u ústní zkoušky si student náhodně vybere 2 otázky, které po 15 minutové přípravě zodpoví.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky z fyziologie nesmí být žádná ze tří částí hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.