ZLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Galuška (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 B11/334
Předpoklady
ZLFY0321s Fyziologie I - seminář && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ( ZLBC0321s Biochemie I - seminář || ZLBC0221s Biochemie I -seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Zvláštní pozornost je věnována biochemickým pochodům v dutině ústní a biochemickým aspektům zubní tkáně.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi.
Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Lipidy krevní plazmy. Metabolismus lipoproteinů.
 • Metabolismu živin za různých stavů.
 • Biochemické funkce jater. Metabolismus železa. Katabolismus hemu.
 • Membránové a intracelulární receptory. Obecné mechanismy účinku hormonů a neurotransmiterů.
 • Metabolismus nervové tkáně. Neurotransmitery, synapse.
 • Homeostáza vody, Na+ a K+ iontů. Regulace osmolality a volemie.
 • Acidobazická rovnováha. Transport O2 a CO2 krví. Pufrové báze.
 • Biochemické funkce ledvin. Filtrační funkce ledvin. Tubulární resorpce a sekrece.
 • Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu.
 • Extracelulární matrix. Metabolismus kostní tkáně, kalcifikace kostí, dentinu, skloviny a cementu.
 • Sliny a biochemické aspekty ústní homeostázy. Metabolismus v zubním plaku. Vliv stravy na stav dutiny ústní a zubů.
 • Nejvýznamnější proteiny krevní plazmy. Hemokoagulace, fibrinolýza.
 • Cévní endotel. Biochemie krevních elementů.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 269 stran. ISBN 9788024647487. info
 • Supplementary materials: https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2022/ZLBC0422s/um/
  doporučená literatura
 • FERRIER, Denise R. Biochemistry. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 552 s. ISBN 9781451175622. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • COSTANZO, Linda S. Physiology. Seventh edition. Philadelphia, PA: Elsevier, 2022. x, 518. ISBN 9780323793339. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška - studenti si vylosují celkem tři otázky z Biochemie I a Biochemie II.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2022/ZLBC0422p/
Základní pojmy a tematické okruhy zahrnuté do zkoušky z Biochemie II jsou k dispozici v Organizačních pokynech ve Studijních materiálech předmětu v IS MUNI.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLBC0422p