ZLIM051p Imunologie v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (přednášející)
Miroslava Bučková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 24. 11. 14:00–15:50 N01001, Út 1. 12. 14:00–15:50 N01001, Út 8. 12. 14:00–15:50 N01001, Út 15. 12. 14:00–15:50 N01001, Út 5. 1. 14:00–15:50 N01001, Út 12. 1. 14:00–15:50 N01001, Út 19. 1. 14:00–15:50 N01001
Předpoklady
( ZLBC0221p Biochemie I - přednáška || ZLBC0321p Biochemie I - přednáška ) && ZLFY0422c Fyziologie II-cvičení && ZLFY0422s Fyziologie II - seminář && ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními aspekty struktury a funkce imunitního systému u lidí. Budou probrány mechanismy nespecifické imunitní odpovědi se zdůrazněním významu zánětlivého procesu, stejně jako buněčná a humorální větev specifické imunitní odpovědi. To zahrnuje rozbor mechanismů aktivace a regulace imunitní odpovědi. Zvláštní důraz bude kladen na mechanismy slizniční imunologie, obrany proti mikrobům a formy imunoprofylaxe infekčních i neinfekčních chorob v orofaciální oblasti. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit, jak rozvoj poruch imunitního systému vede k různým formám imunopatologických chorob.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
pochopit základní mechanismy fungování imunitního systému a to jak ve složce imunity vrozené, tak i adaptivní.
pochopit význam imunitního systému v obraně proti infekčním agens.
znát kompartmentalizaci imunitního systému s důrazem na slizniční imunitní systém.
nejdůležitější mechanismy vedoucími ke vzniku imunopatologických chorob.
Osnova
 • 6. 11.
  Imunologie: historický vývoj, současný stav, místo imunologie v lékařství. Imunitní systém jako fyziologický a patogenetický princip. Základní charakteristika vrozené a adaptivní imunity. Regionalizace imunitních reakcí, společný slizniční imunitní systém. Reakce mezi antigenem a protilátkou in vitro jako základ imunologických vyšetřovacích metod.
 • 13. 11.
  Buněčná podstata imunitního systému: Primární a sekundární lymfatické orgány. Subpopulace lymfocytů T, B, NK. Profesionální fagocyty. Další buňky účastnící se imunitních reakcí. Humorální složky imunity: Cytokiny. Komplementový systém. Imunoglobuliny, biologické vlastnosti jednotlivých tříd (IgG,A,M,E,D). Protilátky polyklonální a monoklonální (příprava, diagnostické a léčebné využití).
 • 20. 11.
  Zánět jako komplexní reakce systému vrozené imunity. Indukce a rozvoj adaptivních imunitních reakcí (tvorba protilátek, celulární imunita). Imunologická paměť. Imunologická tolerance.
 • 27. 11.
  Imunita antiinfekční. Vakcíny a vakcinace. Imunoglobulinové preparáty. Mechanismy vrozené a adaptivní imunity v ústní dutině. Sekreční IgA. Imunologické aspekty zubního kazu.
 • 4. 12.
  Imunopatologie se zaměřením na manifestace v orofaciální oblasti. Imunodeficience primární a sekundární. Orální manifestace Infekce HIV a AIDS. Imunologická přecitlivělost. Běžné alergické choroby. Potravinové alergie. Lékové alergie. Anafylaktický šok.
 • 11. 12.
  Autoimunitní choroby orgánové a systémové. Projevy autoimunitních chorob v ústní dutině. Sjögrenův syndrom. Imunologie nemocí parodontu. Význam mikroorganismů, imunogenetické předpoklady, mechanismy poškození a reparace. Imunita protinádorová. Možnosti imunologické diagnostiky a léčby.
 • 18. 12.
  Imunologické aspekty transplantací, krevních transfúzí a rekonstrukční medicíny. Imunosupresívní léčba: indikace, způsoby, rizika. O možnostech podpory a stimulace imunitního systému. Indikace a interpretace laboratorních imunologických vyšetření.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Vlastimil KRÁL a Vojtěch THON. Základy vyšetření v klinické imunologii. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 s. ISBN 978-80-210-4227-8. info
Výukové metody
Ústní forma zkoušky.
Metody hodnocení
Ústní forma zkoušky.
Informace učitele
Tematické okruhy ke zkoušce z imunologie v zubním lékařství (2018/19)

1. Charakteristika imunity vrozené a adaptivní.
2. Antigen, epitop, hapten. Specifická reaktivnost a imunogennost.
3. Fagocyty a fagocytóza. Diagnostika poruch fagocytózy
4. Buňky NK a fenomén přirozené cytotoxicity. Interferonový systém.
5. Komplementový systém.
6. Cytokiny: charakteristika, význam v imuniologické reaktivitě, praktické využití v léčbě.
7. Zánět: vznik, buněčná a molekulární podstata, klinické důsledky.
8. MHC – hlavní histokompatibilitní komplex. HLA-systém. „HLA-typizace“. Úloha při indukci imunitních reakcí, význam v klinické medicíně.
9. Primární (centrální) a sekundární (periferní) lymfatické orgány
10. Lymfocyty B a tvorba protilátek.
11. Lymfocyty T a celulární imunita. Th, Tc, Treg.
12. Buňky předkládající antigen (dendritické buňky). Indukce imunitní reakce.
13. Regulace imunologické reaktivity: složky imunitního systému. Vliv metabolismu, endokrinního a nervového systému.
14. Společný slizniční imunitní systém. MALT.
15. IgA: tvorba a funkce v slizniční imunitě.
16. Imunoglobuliny: struktura, biologická aktivita jednotlivých isotypů.
17. Reakce antigenu s protilátkou in vitro. Imunoeseje.
18. Mechanismy obrany před infekčními agens. Poškozující důsledky imunitních reakcí.
19. Vakcíny a vakcinace.
20. Pasívní imunizace. Imunoglobulinové preparáty a jejich využití.
21. Primární a sekundární imunodeficience. Projevy, diagnostika, léčba.
22. Choroba způsobená HIV: klinické manifestace, patogenéze, diagnostika, léčba
23. Imunologická přecitlivělost: časná (anafylaktická, IgE), cytotoxická, imunokomplexová, pozdní (buněčná).
24. Atopie. Alergologické choroby zprostředkované IgE. Základní nosologické jednotky, diagnostika a léčba.
25. Anafylaktický šok: vznik, prevence, terapie.
26. Pozdní (buněčná) přecitlivělost v patogenéze infekčních a alergických chorob.
27. Imunologická tolerance: mechanismy prolomení a autoimunizace.
28. Autoimunitní choroby: přehled, principy diagnostiky a léčby.
29. Imunologické aspekty transfúze krve.
30. Imunologické aspekty transplantací. Rejekce štěpu. Reakce štěpu proti hostiteli.
31. Imunitní systém a maligní nádory. Koncepce imunologického editování nádoru. Nádory z buněk imunitního systému. Možnosti imunoterapie nádorů.
32. Imunosupresivní léčba: indikace, typy preparátů, rizika. Imunopotenciace.
33. Mikrobiota v dutině ústní. Imunologické aspekty zubního kazu.
34. Imunologie nemocí parodontu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLIM051p