ZLPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Bc. Lenka Hladíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPF0521c/21: Po 25. 9. 7:00–12:20 A18/208, Út 26. 9. 7:00–12:20 A18/208, St 27. 9. 7:00–12:20 A18/208, Pá 29. 9. 7:00–12:20 A18/208
ZLPF0521c/22: Po 13. 11. 7:00–12:20 A18/208, Út 14. 11. 7:00–12:20 A18/208, St 15. 11. 7:00–12:20 A18/208, Čt 16. 11. 7:00–12:20 A18/208
ZLPF0521c/23: Po 16. 10. 7:00–12:20 A18/208, Út 17. 10. 7:00–12:20 A18/208, St 18. 10. 7:00–12:20 A18/208, Čt 19. 10. 7:00–12:20 A18/208, Pá 20. 10. 7:00–12:20 A18/208
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ( ZLAN0333p Anatomie III - předn. || ZLAN0222p Anatomie II - přednáška ) && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s ) && ( ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. || ZLET011p Etika v zub.lék.-předn. )
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení a seminářů z patologické fyziologie je poskytnout studentům základní představy o patologických stavech a experimentální práci, seznámit je s anestezií a základními chirurgickými technikami a získat praktické experimentální dovednosti pro jejich další studium a práci.
Výstupy z učení
Student aplikuje základní znalosti biostatistiky k vysvětlení konstrukce referenčních intervalů;
Student popíše vliv ionizujícího záření na organizmus na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové a systémové;
Student zdůvodní časovou dynamiku změn krevního obrazu při akutní nemocni z ozáření;
Student rozlišuje mezi deterministickými a stochastickými účinky ionizujícího záření a jejich praktickými implikacemi;
Student vysvětlí princip ultrazvukového a dopplerometrického vyšetření cév, základní patologie periferních cév (insuficience venózních chlopní, ischemie, zkraty, steal syndromy);
Student interpretuje kontinuální záznam EKG u pokusného zvířete při jednotlivých patologických stavech, popíše nálezy na záznamu EKG. Rozezná základní typy arytmií na EKG;
Student vysvětlí stanovení glomerulární filtrační rychlosti v závislosti na křivce koncentrace inulinu během vylučování ledvinami, diskutuje využití clearance dalších látek (kreatinin, PAH);
Student demonstruje vznik renovaskulární hypertenze v průběhu modifikovaného Goldblattova pokusu, rozdíl mezi stenózou renální tepny unilaterální a bilaterální (resp. solitární ledviny), úlohu RAAS a expanze objemu, hypertrofie srdeční stěny v důsledku hypertenze;
Osnova
 • Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích – spirometrické vyšetření
 • Buněčná biologie, nádorová transformace, paraneoplastické syndromy.
 • Esenciální hypertenze (seminář), jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
 • Sekundární hypertenze (seminář). Exp. navozená renální ischémie (průkaz reninu v ledvině)
 • Ateroskleróza (seminář), princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku
 • Renální poruchy, akutní renální insuficience - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami.
 • Základy biomedicínské statistiky.
 • Akutní radiační syndrom.
 • Arytmologie (seminář), demonstrace vybraných typů poruch rytmu.
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, zápočty.
Literatura
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet. Praktická výuka je povinná (tolerujeme 1 neúčast za semestr, další absence omluveny pouze v případě pracovní neschopnosti, doložené v Isu). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udělení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím.
Informace učitele
Je nezbytné v průběhu praktické výuky dbát na zásady bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to follow the safety rules during the practicals. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLPF0521c