Oficiální fotografie prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

dříve Lydie Hollá
učo 734
734(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz holla(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 543 183 406

Akademické a řídící funkce

Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníproděkanka pro zubní lékařství
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Pracovní zařazenípřednostka kliniky

Pracoviště

Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Místnost508 (Pekařská 53, Brno — Stomatologická klinika)
Telefon543 183 406
Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu - Děkanát - Správní pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníodborná garantka
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Molekulární metabolismus a chronická onemocnění - Environmentální epidemiologie - RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Ediční rada (vědecká redakce)
Lékařská fakulta
    Oborová rada: Dentistry and Otorinolaryngology (program Dentistry and Otorinolaryngology)
    Oborová rada: Stomatologie a otorinolaryngologie (program Stomatologie a otorinolaryngologie)
    Školitelé PhD (obory Fyziologie a patologická fyziologie, Fyziologie a patologická fyziologie (angl.), Stomatologie, Stomatologie (angl.), Stomatologie - Zubní lékařství a Stomatologie - zubní lékařství (angl.))
    Oborová komise: Stomatologie (plán Stomatologie)
    Oborová komise: Dentistry (plán Dentistry)
    Školitelé Ph.D. (program Stomatologie a otorinolaryngologie)
    Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Porada vedení
    Komise pro technický rozvoj
    Pracovní skupina pro simulace v medicíně
    Kolegium děkana
    Rada garantů studijních programů
    Vědecká rada
    Kontaktní osoba studijního programu (Zubní lékařství)