Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Stomatologie

LF DST Stomatologie
Název anglicky: Dentistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

Předseda

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
LF Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
FN Olomouc