ZLBC0422s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( ZLBC0321s Biochemie I - seminář || ZLBC0221s Biochemie I -seminář ) && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář && ZLBI0222p Biologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II-přednáška ZLBC0422p. V jeho rámci jsou hlouběji procvičovány znalosti intermediárního metabolismu, charakteristických rysů metabolismu jednotlivých orgánů a tkání a metabolismus za různých stavů organismu.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi.
Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
  • Klinicko-biochemická vyšetření. Faktory ovlivňující výsledek a interpretaci vyšetření. Enzymy v klinické diagnostice. Lipoproteiny a jejich metabolismus.Transport cholesterolu, bilance přeměny cholesterolu. Glukosa v krvi (zdroje, spotřeba, regulace). Diabetes mellitus. Přeměny proteinů a aminokyselin. Proteiny ve výživě. Resorpce a transport aminokyselin, využití AK ve tkáních, transportní formy amoniaku. Odpad dusíkatých látek močí. Dusíková bilance. Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech (resorpční fáze, postresorpční fáze, hladovění). Funkce jater. Role jater v metabolismu základních živin, hormonů a vitamínů. Katabolismus hemu, urobilinoidy, typy hyperbilirubinemie. Metabolismus xenobiotik. Receptory neurotransmiterů a hormonů. Voda a ionty v organismu. Iontogram a pufrové báze, respirace - přenos O2 a CO2. Funkce ledvin a jater v regulaci ABR. Hlavní ukazatele ABR, jejich změny u hlavních typů poruch. Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Moč - normální složky, dusíkaté součásti. Metabolismus vápníku, fosforu a fluoridů.Složení a metabolismus kostí a zubů. Biochemie slin. Vliv stravy na stav dutiny ústní a zubů.
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady k seminářům v IS.
  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 269 stran. ISBN 9788024647487. info
    doporučená literatura
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném textu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu • Vložení všech souborů s kontrolními otázkami a vyplněnými odpověďmi do Odevzdávárny v IS MUNI v odpovídajících termínech. • Splnění požadavku účasti na seminářích. Všechny zameškané semináře nahrazeny dle instrukcí učitele. • Bodový zisk z testů: získání 52 bodů z průběžných testů nebo získání 14 bodů ze zápočtového testu Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie II.
Informace učitele
Výuka v seminářích bude realizována bezkontaktní formou v prostředí MS TEAMS, obdobně jako v podzimním semestru. Semináře budou probíhat ve stejných termínech a časech, jak je určeno rozvrhem. Bude se jednat o učitelem moderovanou diskuzi studentů k tématu dle sylabu předmětu. Kontrolní otázky dané seminární tématiky určené k samostudiu a přípravě na diskuzi budou vloženy ve studijních materiálech předmětu. Účast na online výuce je povinná, neúčast je třeba omluvit v IS MUNI. Je tolerována maximálně jedna neomluvená absence za semestr. Obdobně jako v podzimním semestru bude požadováno písemné vypracování odpovědí na kontrolní otázky před datem konání semináře a uložení tohoto materiálu (tzv. protokolu) do „odevzdávárny“ v IS MUNI. Termíny pro vložení budou vždy do středy (do 24:00 hod.) pro seminář v daném týdnu. Ve 4., 9. a 14. týdnu, vždy v poslední části semináře, budou otevřeny jednotné průběžné online testy v aplikaci IS MUNI. Tyto testy musí absolvovat všichni studenti. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. (Omluvenou neúčast na průběžných testech bude možno nahradit v zápočtovém týdnu). Ostatní studenti absolvují v 15. týdnu zápočtový test. Test zahrnuje tématiku všech seminářů a má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je získání 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLBC0422s