ZLET021p Etika v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 1 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Marie Mikošková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do lékařské etiky se zřetelem na etiku v zubním lékařství. Jeho cílem je: - seznámit se s etickými dilematy v medicíně, zejména v zubním lékařství - rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče - osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- je schopen definovat jednotlivé pojmy
- je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema zubního lékařství
- je schopen aplikovat etické principy na danou situaci
- je schopen etické argumentace
Osnova
  • Úvod do etiky & Vztah lékař a pacient & Informovaný souhlas & Etika a komunikace & Role lékaře a problém dvojí odpovědnosti & Dítě jako pacient & Geriatričtí pacienti & Etika a právo & Ochrana osobních údajů & Biomedicínský výzkum
Literatura
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. třetí rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7. info
  • CAMPBELL, Alastair V., Grant R. GILLETT a D. Gareth JONES. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2005. xiii, 312. ISBN 0195584872. info
  • Casebook of medical ethics. Edited by Terrence F. Ackerman - Carson Strong. [1st ed.]. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvii, 240. ISBN 0-19-503917-3. info
  • FREEMAN, John M. a Kevin MCDONNELL. Tough decisions : cases in medical ethics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xix, 223. ISBN 9780195090420. info
  • SCHWARTZ, Lisa M., Paul. E. PREECE a Robert A. HENDRY. Medical ethics : a case-based approach. 1st ed. Edinburgh: Saunders, 2002. xxi, 204. ISBN 0702025437. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem (ústně).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLET021p