ZLBC041s Biochemie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBC041s/21: Pá 12:00–13:40 A16/213, H. Paulová
ZLBC041s/22: Pá 12:00–13:40 A16/215, J. Slanina
ZLBC041s/23: Pá 12:00–13:40 A16/213, H. Paulová
ZLBC041s/24: Pá 12:00–13:40 A16/215, J. Slanina
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chemie, DM. - předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBC0221s Biochemie I -seminář && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie II-přednáška ZLBC041p. V jeho rámci jsou hlouběji procvičovány znalosti intermediárního metabolismu, charakteristických rysů metabolismu jednotlivých orgánů a tkání a metabolismus za různých stavů organismu.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi.
Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
  • Klinicko-biochemická vyšetření. Faktory ovlivňující výsledek a interpretaci vyšetření. Enzymy v klinické diagnostice. Lipoproteiny a jejich metabolismus.Transport cholesterolu, bilance přeměny cholesterolu. Glukosa v krvi (zdroje, spotřeba, regulace). Diabetes mellitus. Přeměny proteinů a aminokyselin. Proteiny ve výživě. Resorpce a transport aminokyselin, využití AK ve tkáních, transportní formy amoniaku. Odpad dusíkatých látek močí. Dusíková bilance. Vztahy mezi přeměnou základních živin v různých stavech (resorpční fáze, postresorpční fáze, hladovění). Funkce jater. Role jater v metabolismu základních živin, hormonů a vitamínů. Katabolismus hemu, urobilinoidy, typy hyperbilirubinemie. Metabolismus xenobiotik. Receptory neurotransmiterů a hormonů. Voda a ionty v organismu. Iontogram a pufrové báze, respirace - přenos O2 a CO2. Funkce ledvin a jater v regulaci ABR. Hlavní ukazatele ABR, jejich změny u hlavních typů poruch. Funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. Moč - normální složky, dusíkaté součásti. Metabolismus vápníku, fosforu a fluoridů.Složení a metabolismus kostí a zubů. Biochemie slin. Vliv stravy na stav dutiny ústní a zubů.
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady k seminářům v IS.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. V průběhu semestru se v semináři píšou 3 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 52/75 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do stanoveného termínu, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie II.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLBC041s