ZLFY0422c Fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Bartáková (cvičící)
Mgr. Mária Bugajová (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Veverková, Ph.D. (cvičící)
Xenie Budínská, Ph.D. (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jana Svačinová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Řezníčková
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. )
Znalost lékařské biologie a biofyziky v rozsahu předmětů vyučovaných na LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenta klinicky relevantní vyšetřovací metody a interpretaci jejich výsledků v kontextu fyziologie.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student:
- prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka
- bude schopen získané záznamy interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu
- schopen ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi
- umět hodnotit výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem a případné odchylky vysvětlit
Osnova
  • Hodnocení stavu výživy. Stanovení citlivosti dechového centra na hyperkapnii. Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Vyšetření vzpřímeného postoje. Reakční doba. Stanovení energetického výdeje nepřímou kalorimetrií. Stanovení energetického výdeje výpočtem. Pneumografie. Ergometrie. Reflexy u člověka. Registrace reflexu Achillovy šlachy. Obecná fyziologie kůže. Kožní čidla. Elektrookulografie. Závrať a nystagmus. Elektroencefalografie. Evokované potenciály. Akomodace, Scheinerův experiment. Zorné pole a slepá skvrna. Vyšetření barvocitu. Astigmatismus. Vyšetření zrakové ostrosti.
Literatura
    povinná literatura
  • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet (je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů a úspěšné absolvování zápočtového testu v IS MUNI. Znalosti mohou být průběžně ověřovány (písemně nebo ústně))
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.