logo Lékařská fakulta Ústav lékařské etiky
Teoretická pracoviště
14110522 ÚLE Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
zástupkyně přednosty ústavuMUDr. Petra Vysočanová

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci