ZLKK041c Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Julie Bartáková (cvičící)
MDDr. Petr Kučera (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MDDr. Petr Šikula (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLKK041c/21: St 13. 4. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, St 20. 4. 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 N05502, St 27. 4. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, St 4. 5. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 F37/214, St 11. 5. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 18. 5. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 25. 5. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 F37/214
ZLKK041c/22: Čt 14. 4. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, Čt 21. 4. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 F37/211, Čt 28. 4. 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/211, Čt 5. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, Čt 12. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, Čt 19. 5. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, Čt 26. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502
ZLKK041c/23: St 13. 4. 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/214, St 20. 4. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 27. 4. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, St 4. 5. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 11. 5. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 18. 5. 13:00–18:00 F37/214, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, St 25. 5. 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/214
ZLKK041c/24: Čt 14. 4. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, Čt 21. 4. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 F37/211, Čt 28. 4. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, Čt 5. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215, Čt 12. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, 13:00–18:00 N05502, Čt 19. 5. 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 F37/215, Čt 26. 5. 13:00–18:00 F37/211, 13:00–18:00 N05502, 13:00–18:00 F37/215
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLPT0322p Protetická technol. II -předn. && ZLGN0311p Gnatologie-zákl.protet.-předn. && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. ) && ZLHE0322c Hist. a embryol.II -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik zubního kazu, jeho průběh, klinické projevy, možnosti ošetření. Diagnostika a léčba zubního kazu.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- diagnostikovat zubní kaz vizuálně i za pomocí dalších diagnostických metod.
- ovládat základní indexy v kariologii a je schopen pracovat s dokumentačními materiály.
- učinit první kroky v ošetřování kazů u pacientů.
Osnova
 • Vyšetření pacienta , plán léčby , stomatologické indexy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Preventivní stomatologie. Edited by Hardy Limeback, Translated by Jana Kaiferová - Zdeněk Broukal. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. x, 427. ISBN 9788027100941. info
 • Sturdevant's art and science of operative dentistry. Edited by Harald Heymann - Edward J. Swift - André V. Ritter. Sixth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2013. xv, 548. ISBN 9780323083331. info
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
  neurčeno
 • HELLWIG, Elmar, Joachim KLIMEK a Thomas ATTIN. Záchovná stomatologie a parodontologie. Translated by Jan Streblov. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 331 s. ISBN 8024703114. info
Výukové metody
Praktická cvičení. Vyšetření pacienta , plán léčby , stomatologické indexy. Praktická výuka, která se obvykle uskutečňuje na Stomatologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny a na Klinice ústní, čelistní a maxilofaciální chirurgie LF MU a FN Bohunice, je doplněna (v rozsahu cca 50 % celkového objemu výuky) o komplexní spektrum metod simulační výuky s využitím pokročilých dentálních simulátorů, z nichž převážná část je vybavena systémem DentSim, který umožňuje kontrolu každého kroku preparace, včetně zpětné vazby a u zkoušky i objektivní hodnocení práce studenta. V rámci simulační výuky je využito také zubních mikroskopů, CAD/CAM technologie, simulované výuky rentgenologie a dalších moderních výukových pomůcek. Důraz je kladen na i rozvoj měkkých dovedností, zejména na rozhodovací dovednosti, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Interaktivní výuka bude inkorporována do praktických cvičení, ale také do seminářů.
Metody hodnocení
zápočet. Praktické dovednosti budou ověřovány pomocí systému Dentsim. Výuka bude zaměřena též na rozvoj schopnosti orientovat se v pomocných vyšetřovacích metodách, jejich interpretaci, na kritické myšlení a týmovou spolupráci. Tento způsob evaluace pokytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLKK041c