ZLPZ041p Preventivní zubní lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Denisa Kavříková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Doc Miroslav Světlák (pomocník), doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (80,00 %), Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
ZLPR0333p Preklin.zub.lék III -předn. && ( ZLAN0222p Anatomie II - přednáška || ZLAN0333p Anatomie III - předn. ) && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLHE0322c Hist. a embryol.II -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Studenti se učí etiologii a prevenci zubního kazu a parodontopatií a základům orální hygieny a jejímu významu pro udržování zdraví jedince. základní cíle výuky předmětu: Studenti získávají znalosti o příčinách zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostice, prevenci a terapii těchto chorob se zaměřením na základní profylaktické postupy. hlavní náplň předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty s významem orální hygieny, příčinami vzniku zubního kazu a parodontopatií, učí se diagnostikovat rané fáze těchto onemocnění a zahájit účinná preventivní opatření. Je zdůrazněn význam epidemiologických studií a studenti jsou prakticky seznamování se stanovením základních indexů v konzervačním zubním lékařství a parodontologii. Učí se odstraňovat zubní kámen, mikrobiální povlak a provádět kyretáže parodontálních chobotu. Seznamují se s metodami vedoucími ke zvýšení odolnosti skloviny. Učí se motivaci pacienta, indikacím lokální i celkové fluoridace, zásadám správné výživy a zásadám terapie v parodontologii.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- má znalosti o etiologii parodontopatií a zubního kazu,
- zvládá prakticky odstraňování zubního kamene, mikrobiálního povlaku a provádění kyretáže parodontálních chobotů.
- Je seznámen s diagnostikou, prevencí a terapií iniciálního kazu.
Osnova
  • Preventivní zubní lékařství, vymezení předmětu WHO-cíle do roku 2020, prevence primární, sekundární, terciální. Parodont, anatomické poměry. Mikrobiální povlak, zubní kámen, role při vzniku parodontopatií. Základní pojmy v epidemiologii zubního kazu a parodontopatií, indexy. Prevalence, incidence, susceptibility, experience, OHI-S, CPITN, SBI, FBI.. Indexy plaku: PI-Sillness-Loe, PI-Quingley-Hein. Měření hloubky chobotu, BoP. Teorie zubního kazu. Časná léze, RTG diagnostika. Zubní kaz, iatrogenní poškození v záchovné stomatologii. Epidemiologie zubního kazu, indexy. Význam fluoru v prevenci zubního kazu. Endogenní metody prevence fluorem. Exogenní metody prevence fluorem. Výživa v prevenci zubního kazu. Preventivní programy. Preventivní aspekty v ortopedické stomatologii. Preventivní aspekty v chirurgické stomatologii (epidemiologie nádorů, prekanceróz, AIDS). Diagnostika zubního kazu, epidemiologie. Vyšetření pacienta, plán léčby, dokumentace. Úvod do komunikace, psychologická a teoretická východiska (transakční analýza, rogerovský přístup), verbální a neverbální komunikační dovednosti. Zásady správně komunikace, vztah lékař – pacient, specifika kontaktu, motivace a komunikace v ordinaci zubního lékaře, požadavky na lékaře, požadavky na pacienta, možnosti využití prvků asertivity a relaxačně sugestivních technik v lékařské praxi (sugesce, relaxace, asertivní práva i techniky). Komunikace s pacienty se specifickými potřebami a handicapy (dětský pacient, agresivní pacient, depresivní, úzkostný, neurotický, narcistický pacient).
Literatura
    povinná literatura
  • 1. Harris ,N.O., Garcia-Godoy F., Nathe Ch.N.: Primary preventive dentistry,8th edition, published by Pearson, 2013
    neurčeno
  • KOVAĽOVÁ, Eva a Michal ČIERNY. Orálna hygiena. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1994. 246 s. ISBN 80-967041-3-3. info
  • ŠKACH, Miroslav. Onemocnění parodontu : Učebnice pro lékařské fakulty. 4. část. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1977. 513 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
1. Harris ,N.O., Garcia-Godoy F., Nathe Ch.N.: Primary preventive dentistry,8th edition, published by Pearson, 2013 ISBN-13:978-0-13-284570-0 ISBN-13:978-0-13-311140-8 2. Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 3. Fluorides in Caries prevention J.J.Murray, A.S. Rugg Guán, N.G. Jenkins Butterworth-Heinemann Lt, 1991 ISBN: 0723623635 4. Dental Caries The disease and its Clinical Management, Second edition Fejerskov O-., Kidd E. Wiley-Blackwell 2008 ISBN: 9781405138895 5. Textbook of Clinical Cariology Thylstrup A., Fejerskov O. Munksgaard 1994. 2nd ed. ISBN: 871610916-3 6. Prevention of dental disease. Edited by J. J. Murray. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1989. xii, 503 s. ISBN 0-19-261806-7.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.