logo Lékařská fakulta Ústav psychologie a psychosomatiky
Teoretická pracoviště
14110523 ÚPsych Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
zástupce přednosty ústavuMUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci