ZLKA041p Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
3/0/0. 45. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vojtěch Karvay (přednášející)
MUDr. Erik Kročka (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Dana Procházková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17:00–19:30 F01B1/309
Předpoklady
( ZLAN0222s Anatomie II - seminář || ZLAN0333s Anatomie III - seminář ) && ( ZLAN0222c Anatomie II - pitvy || ZLAN0333c Anatomie III -pitvy ) && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Maxilla, mandibula – rozšířený popis; Čelistní kloub 2. Žvýkací svaly; kraniometrie se zaměřením na ortodoncii; Zobrazovací metody hlavy a krku 3. Funkční stavba lebky; Zlomenin báze lební; Klinická anatomie jam lebních 4. Anatomické podklady pro šíření odontogenních infekcí; Anatomické podklady pro anestezii v zubním lékařství 5. Klinická anatomie hlavových nervů; 6. Klinická anatomie cév hlavy a krku; lymfatická drenáž 7. Význam a regulační povaha nervového systému, hierarchické uspořádání NS. Buněčný podklad NS. Synapse a integrace informace na synaptické úrovni. 8. Bariéry nervové soustavy; plasticita a regenerace NS; dráhy bolesti a spoje stresové analgezie Zrakové dráhy a sluchové dráhy; Vestibulární, čichové a chuťové dráhy 9. Zrak; Čich a chuť. Sluch, rovnováha. 10. Somatosenzorika a viscerosenzorika; dráhy bolesti a spoje stresové analgezie 11. Dráhy somatomotorického systému, spoje mozečku a bazálních ganglií; míšní reflexní motorika; pohyby očí 12. Somatosenzitivita, viscerosenzitivita, propriocepce a bolest. Motorika. 13. Uspořádání a funkce autonomního nervového systému 14. Autonomní nervový systém. Limbický systém. Neokortex.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení proběhne formou online testu. Test se bude skládat z 20 otázek, pro úspěšné splnění předmětu bude potřeba alespoň 12 správných.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLKA041p