ZLAN0222c Anatomie II - pitvy

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1.7/0. 25. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLAN0121p Anatomie I - přednáška || ZLAN0121s Anatomie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle tohoto kurzu:
- osvojení si základních dovedností v preparaci tkání
- provedení podrobné anatomické pitvy krajin hlavy a krku
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- zhotovit za pomoci předepsaných pitevních postupů a nástrojů anatomický preparát topografických krajin hlavy a krku
- prakticky demonstrovat na kadaverech jednotlivé krajiny hlavy a krku včetně struktur, které obsahují
- zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí a odlišit abnormality
Osnova
 • Pitva hlavy:
 • - regio parotideomasseterica
 • - přední krajina obličejová
 • - regio temporalis
 • - regio occipitofrontalis
 • - regio infratemporalis, spatium pterygomandibulare
 • - cavum cranii
 • - pitva mozku
 • - spatium para et retropharyngeum
 • - pharynx, larynx
 • - cavum nasi
 • - cavum oris, regio sublingualis, palatum
 • - orbita
Literatura
  povinná literatura
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
  doporučená literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Anatomická pitva.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen a ukončen zápočtem.
Informace učitele
Student musí mít na pitevně respirátor, plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a držátko skalpelových čepelek č.4 s čepelkami č. 23 nebo 21.
podmínkou k získání creditu je 100 % účast na kurzu a prokázání základních znalostí v jeho průběhu. Kurz se koná v 15 týdnu semestru v rozsahu 20 hodin, detailní rozpis bude vyvěšen v organizačních pokynech před jeho zahájením. Praktické přezkoušení z tohoto kurzu se koná v den závěrečné zkoušky z anatomie bezprostředně před teoretickou částí zkoušky. Pro pokračování k teoretické části zkoušky je nutné získat z této praktické zkoušky minimálně hodnocení E (tedy 6 bodů z 10).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: 25 hodin pitev v semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLAN0222c