VLAN0222c Anatomie II - pitvy

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2.7/0. 40. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAN0222c/01_10: Po 16. 5. 8:00–12:00 F01B2/2S37, 13:00–17:00 F01B2/2S37, Út 17. 5. 8:00–12:00 F01B2/2S37, 13:00–17:00 F01B2/2S37, St 18. 5. 8:00–12:00 F01B2/2S37, 13:00–17:00 F01B2/2S37, Čt 19. 5. 8:00–12:00 F01B2/2S37, 13:00–17:00 F01B2/2S37, Pá 20. 5. 8:00–12:00 F01B2/2S37, 13:00–17:00 F01B2/2S37
VLAN0222c/11_20: Po 23. 5. 8:00–12:00 2S38, 13:00–17:00 F01B2/2S36, Út 24. 5. 8:00–12:00 2S38, 13:00–17:00 F01B2/2S36, St 25. 5. 8:00–12:00 2S38, 13:00–17:00 F01B2/2S36, Čt 26. 5. 8:00–12:00 2S38, 13:00–17:00 F01B2/2S36, Pá 27. 5. 8:00–12:00 2S38, 13:00–17:00 F01B2/2S36
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLAN0121c Anatomie I - pitvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle tohoto předmětu jsou:
-osvojit si základní dovednosti preparace tkání
-anatomickou pitvou vyhledat jednotlivé struktury na hlavě, krku, hrudníku, břichu a pánvi včetně všech vnitřních orgánů
-propojit si teoretické znalosti jednotlivých struktur s jejich reálným uspořádáním
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)definovat topografické oblasti hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
2)identifikovat základní anatomické struktury (kosti, spojení kostí, svaly, vnitřní orgány, cévy a nervy ) v těchto krajinách
3)prakticky demonstrovat na tělech zemřelých jednotlivé orgány hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
4)posoudit vztahy jednotlivých anatomických útvarů (včetně jejich uspořádání ve vrstvách od povrchu do hloubky) v topografických oblastech hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
5)zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí lidského těla a odlišit abnormality.
Osnova
 • Pitva hlavy: regio parotideomasseterica, přední krajina obličejová, regio temporalis, regio occipitofrontalis, otevření dutiny lební, pitva mozku, pharynx, prostor parafaryngeální, měkké patro, fossa infratemporalis, larynx, dutina nosní, očnice, spánková kost.
 • Pitva krku: kožní řezy, podkožní vrstva, svaly infrahyoidní, trigonum caroticum, regio suprahyoidea, plexus cervicalis et brachialis, trigonum subclaviae.
 • Pitva hrudníku: kožní řezy, preparace podkoží, svalová vrstva, fossa axillaris, spatia intercostalia, otevření hrudního koše, pleura a plíce, perikard a srdce, mediastinum.
 • Pitva břicha: kožní řezy, preparace podkoží, svalová vrstva, regio inguinalis, otevření dutiny břišní, situs viscerum, vyjmutí orgánů, větve břišní aorty, retroperitoneální prostor.
 • Pitva pánve: regio perinealis, zevní pohlavní orgány, fossa ischiorectalis, svalové dno pánevní, orgány malé pánve, útvary na stěně pánevní.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
  doporučená literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
  neurčeno
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
Výukové metody
Anatomická pitva lidského těla.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu z pitevního cvičení je 100% účast a prokázání základních znalostí v průběhu pitevního cvičení. Při nesplnění 100% účasti pro nemoc (nutné předložení lékařského potvrzení) proběhne náhrada pitevního cvičení v plném rozsahu během zkouškového období daného semestru. Kurz se koná v průběhu 14. a 15. týdne semestru, zahrnuje celkem 40 hodin vyučovaných v bloku, 20 hodin stráví student na pitevně a 20 hodin studiem preparátů v červeném patře. Detailní rozpis podle skupin bude v organizačních materiálech před zahájením kurzu. Praktická zkouška je součástí závěrečné zkoušky a koná se v termínu závěrečné zkoušky z anatomie, praktická zkouška předchází teroretické části zkoušky. Pro úspěšné hodnocení a tedy pokračování k teoretické části zkoušky je vyžadováno minimálně 6 bodů z 10 (E). Výsledek zkoušení bude započítán do výsledku praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Neúspěšný student bude přezkoušen v opakoveném termínu závěrečné zkoušky z anatomie. Student musí mít respirátor, plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a držátko skalpelových čepelek č.4 s čepelkami č. 23 nebo 21.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/VLAN0222c