ZLPR0232c Preklinické zubní lékařství II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/6/0. 90. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
MDDr. Julie Bartáková (cvičící)
MDDr. Petr Kučera (cvičící)
MDDr. Petr Šikula (cvičící)
Stanislava Grůzová (pomocník)
Marcela Machová (pomocník)
Aleš Pospíšil (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Mgr. Peter Wrchlabský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPR0232c/21: Po 14. 2. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, Čt 17. 2. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Po 21. 2. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Čt 24. 2. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Po 28. 2. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, Čt 3. 3. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, Po 7. 3. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Čt 10. 3. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Po 14. 3. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Čt 17. 3. 13:00–15:30 F37/212, 13:00–15:30 N05502, Po 21. 3. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, Čt 24. 3. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, Po 28. 3. 13:00–15:30 N05502, 13:00–15:30 F37/212, ...
ZLPR0232c/22: Po 14. 2. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Čt 17. 2. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Po 21. 2. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Čt 24. 2. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Po 28. 2. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Čt 3. 3. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Po 7. 3. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Čt 10. 3. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Po 14. 3. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Čt 17. 3. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Po 21. 3. 15:40–18:10 F37/212, 15:40–18:10 N05502, Čt 24. 3. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, Po 28. 3. 15:40–18:10 N05502, 15:40–18:10 F37/212, ...
ZLPR0232c/23: Po 14. 2. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, Čt 17. 2. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Po 21. 2. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Čt 24. 2. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, Po 28. 2. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Čt 3. 3. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Po 7. 3. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Čt 10. 3. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Po 14. 3. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, Čt 17. 3. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, Po 21. 3. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, Čt 24. 3. 7:30–10:00 N05502, 7:30–10:00 F37/212, Po 28. 3. 7:30–10:00 F37/212, 7:30–10:00 N05502, ...
ZLPR0232c/24: Po 14. 2. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Čt 17. 2. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Po 21. 2. 10:10–12:40 F37/212, 10:10–12:40 N05502, Čt 24. 2. 10:10–12:40 F37/212, 10:10–12:40 N05502, Po 28. 2. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Čt 3. 3. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Po 7. 3. 10:10–12:40 F37/212, 10:10–12:40 N05502, Čt 10. 3. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Po 14. 3. 10:10–12:40 F37/212, 10:10–12:40 N05502, Čt 17. 3. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Po 21. 3. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Čt 24. 3. 10:10–12:40 N05502, 10:10–12:40 F37/212, Po 28. 3. 10:10–12:40 F37/212, 10:10–12:40 N05502, ...
Předpoklady
ZLPR0131c Prekl.zubní lékař.I -cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznamují s oborem zubního lékařství a získávají základní dovednosti v základních oborech zubního lékařství.Základním cílem výuky předmětu Preklinické zubní lékařství II. je seznámit studenta se základními materiály, nástroji a přístroji používanými v v konzervačním zubního lékařství, dětském zubním lékařství, parodontologii a ortodoncii. Student je schopen preparovat všechny druhy kavity a zhotovit na simulátoru základní druhy výplní. Orientuje se v základech parodontologie, dětského zubního lékařství a ortodoncie.
Osnova
 • 1. Preparace a zhotovení kompozitní výplně III. a IV. třídy na modelech, matrice, klínkování. Opracování a leštění kompozitní výplně.
 • 2. Nákres kavity MO a DO a její vyřezávání na sádrovém modelu.
 • 3. Preparace kavit MO a DO na modelech. Podložky, matrice, klínky. Zhotovení výplně.
 • 4. Základy parodontologie - identifikace instrumentaria a správné použití scalerů a kyret.Údržba instrumentů
 • 5. Zásady správné práce se simulátory, ergonomie.
 • 6. Preparace kavity I. třídy a zhotovení amalgámové výplně na 1. horním moláru a 2. dolním premoláru.
 • 7. Preparace kavity V. třídy na kompozit, skloionomer i amalgám na libovolných zubech- 1 x molár, 2x premolár, zhotovení výplní. Matrice.
 • 8. Preparace kavity III. a IV. třídy, zhotovení kompozitní výplně, matrice.
 • 9.Preparace kavity II. třídy MO na dolním moláru. Podložky.
 • 10. Zhotovení výplně kavity II. třídy MO na dolním moláru, Preparace kavity II. třídy MOD na dolním premoláru a OD kavity na horním moláru.Podložky. Zhotovení výplní.
 • 11.Preparace kavity II. třídy MOD na dolním moláru. Zhotovení, dokončení a vyleštění amalgámových výplní.
 • 12. Slotová preparace a výplň. Preparace na dostavbu s náhradou hrbolku.
 • 13. Endodoncie I. Identifikace endodontického instrumentaria, práce na plastových bločcích, trepanace dřeňové dutiny na extrahovaných zubech.
 • 14. Endodoncie II. Plnění kořenového kanálku technikou centrálního čepu a laterální kondenzace.
 • 15. Identifikace ortodontických anomálií. Angleovy třídy.
Literatura
 • Stejskalová a kol. Konzervační zubní lékařství.2. vydání, Praha 2008. Galén.
 • W.S.O.,Powers J.M.:Dental materials properties and manipulation. Mosby Year Book 1992,5th Edition, St. Louis-Missouri 5.
 • Sturdevant, C.M.: The art and science of operative dentistry. 1995, Mosby comp.
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
2 písemné testy, konečný písemný zápočtový test.Diskuse. Rozsah výuky: 6 hodin praktických cvičení týdně.
Informace učitele
Literatura/ Literature Odborná literatura: 1. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Propedeutika. Endodoncie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Základní pracovní postupy v konzervacní stomatologii. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 3. Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická cást. 1997, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 4. Craig,R.G.,O Brien,W.S.O.,Powers J.M.:Dental materials properties and manipulation. Mosby Year Book 1992,5th Edition, St. Louis-Missouri 5. Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 6. Howe G.: The extraction of teeth. Wright 2nd edition, 1991 7. Howe G.: Minor oral surgery 3rd edition 1985 8. Jansová K., Eber M.: Stomatologická propedeutika. I. cást – morfologická. 1992, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 9. Jedynakiewitz N.M.: A practical quide to technology in dentistry. Wolf publ. company 1992 10. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., Olomouc 2001 11. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II., Olomouc, 1991 12. Kidd., A.M., Smith, B.G.N.: Pickards manual of operative dentistry. 6th ed.1990 Oxford University Press 13. Kilian,J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 14. Koch, G. et al.: Pedodontics – a clinical approach. 1991, Munksgaard 15. Kovalová, E., Cierný M.: Orálna hygiéna. 1994, Prešov, Zürich 16. Pečinka, L.: Základy klinické endodoncie, Praha 2005, Guintessenz. 16. Smith, B.G.N: Planning and making crowns and bridges. 2nd edition Publ.Dunitz 1986 Stejskalová a kol. Konzervační zubní lékařství.2. vydání, Praha 2008. Galén. 17. Sturdevant, C.M.: The art and science of operative dentistry. 1995, Mosby comp. 18. Škach, M., Kostlán,J., a kol.: Onemocnení parodontu. Praha 1977, Avicenum 19. Ten Cate,A.R.: Oral
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLPR0232c