ZLPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je trénink dynamického myšlení o příčinách a rozvoji nemocí se zaměřením na speciální patofyziologii:
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Výstupy z učení
Student vysvětlí rozdíl mezi akutními a chronickými účinky hormonů
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných endokrinních poruch funkce
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch kůry a dřeně nadledvin
Student popíše patofyziologii klinicky významných poruch gastrointestinálního traktu
Student popíše z klinického pohledu anemický syndrom včetně systémových důsledků anemické hypoxie
Student diskutuje různé klasifikace anémií
Student diskutuje patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů
Student popíše základní kategorie onemocnění bílé krevní řady
Student shrne etiopatogenetický výčet běžných onemocnění kloubů
Student demonstruje znalost etiopatogeneze nemocí svalů a nervosvalové ploténky
Student vyjmenuje příklady poruch senzorického čití
Student demonstruje příklady běžných tzv. neurodegenerativních nemocí CNS
Student diskutuje patofyziologii abnormální vzruchové aktivity jako příčin epilepsie
Student využije znalostí o složení mozkomíšního moku
Student argumentuje důležitostí stability intrakraniálního tlaku a jeho komponent pro vznik nitrolební hypertenze
Student shrne funkci autonomního (vegetativního) eferentního systému
Student shrne funkci somatického eferentního systému extrapyramidového
Student shrne funkci somatického eferentního systému pyramidového a důsledky jeho poruch
Student kategorizuje hlavní typy poruch aferentního senzitivního systému - čití
Student diskutuje poruchy percepce bolesti Student vyjmenuje systémy důležité pro existenci vědomí a bdění
Osnova
 • Patofyziologie trávicího systému I – dutina ústní, jícen, žaludek,
 • Patofyziologie trávicího systému II – játra, žlučové cesty a slinivka
 • Patofyziologie trávicího systému III – tenké a tlusté střevo, malabsorpční syndromy
 • Homeostáza – principy regulace a poruchy fyziologických regulací – neuroendokrinní regulace – chronobiologie Patofyziologie vnitřní sekrece I - hypothalamus, hypofýza, stresová reakce
 • Patofyziologie vnitřní sekrece II – nadledviny, štítná žláza, příštítná tělíska, endokrinní pankreas (mimo inzulin)
 • Poruchy metabolizmu I – lipidy a dyslipidemie 8 Patofyziologie alergických a autoimunitních onemocnění
 • Poruchy výživy I – hodnocení metabolického stavu, hladovění, malnutrice, katabolické stavy, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), nádorová anorexie/kachexie
 • Poruchy výživy II – obezita a metabolický syndrom
 • Patofyziologie pohybového systému (kosti a svaly)
 • Patofyziologie nervového systému I - poruchy senzitivního a motorického systému, bolest
 • Patofyziologie nervového systému II - nitrolební hypertenze, epilepsie, nejdůležitější demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění
 • Projevy nejdůležitějších systémových onemocnění v dutině ústní
 • Poruchy homeostázy - dysbalance objemu, osmolarity, tonicity a acidobazické rovnováhy
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 377 s. ISBN 9788024616889. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. s. 381-760. ISBN 9788024617121. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je ústní; student si vylosuje a po přípravě odpovídá na 3 otázky, které si vylosuje z následujících okruhů:
Blok O: obecná patofyziologie
Blok S1: oběhový, dýchací, vylučovací a nervový systém
Blok S2: zažívací, endokrinní, hematopoetický a muskuloskeletální systém
Studijním materiálem jsou skripta a podklady z praktických cvičení, povinná a příp. doporučená literatura a podklady z přednášek.
Informace učitele
Výuka probíhá každý týden.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.