ZLOP0622p Orální patologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Velecký (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
Markéta Grozertová (pomocník)
Linda Penčová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0521c Patologie I - cvičení
ZLPA0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- studovat příčiny a projevy orálních onemocnění
- aplikovat znalosti základních patologických procesů (regresivních a progresivních změn, zánětů, poruch imunitních reakcí, onkogeneze, genetického podkladu onemocnění) na onemocnění orofaciální oblasti
- osvojení si makroskopických a mikroskopických korelátů onemocnění orofaciální oblasti
- osvojení si základní klasifikace nenádorových a nádorových onemocnění orofaciální oblasti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět základním patologických procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)aplikovaných na onemocnění orofaciální oblasti
bude znát základní klasifikace nenádorových i nádorových onemocnění orofaciální oblasti
bude znát základní etiopatogenezu, makroskopické a mikroskopické koreláty nádorových i nenádorových onemocnění orofaciální oblasti, jejich základní klinické projevy a komplikace
Osnova
 • Onemocnění gingivy, gingivitidy. Epulidy. Orofaciální granulomatózy
 • Parodontitidy, periodontitidy. Gingivální recesy. Parodontální cysty
 • Cysty čelistní a obličejové. Cysty měkkých tkání
 • Orální manifestace systémových chorob. Patologie jazyka
 • Stomatitidy. Projevy hematologických, alergických a imunitně podmíněných onemocnění
 • Patologie lymfatických uzlin. Lymfomy, leukémie
 • Infekční onemocnění orální sliznice I (bakteriální a protozoální)
 • Infekční onemocnění orální sliznice (virová a mykotická)
 • Keratózy a prekancerózy dutiny ústní
 • Epitelové nádory dutiny ústní
 • Onemocnění kostního systému. Nádory kostí
 • Neepitelové nádory dutiny ústní – nádory měkkých tkání. Melanocytární léze
 • Odontogenní nádory
 • Patologie slinných žláz včetně nádorů
 • Onemocnění čelistních kloubů; neuromuskulární onemocnění.
Literatura
  povinná literatura
 • WOTKE, Jiří. Patologie orofaciální oblasti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 335 s. ISBN 80-7169-975-6. info
  doporučená literatura
 • SOAMES, J. V. a J. C. SOUTHAM. Oral pathology. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xii, 278. ISBN 0198527942. URL info
Výukové metody
Orální patologie je vyučována formou přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je zakončený ústní zkouškou zahrnující okruh témat z orální patologie. Okruhy témat mají studenti k dispozici předem. Student odpovídá na jednu otázku z okruhu témat. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ústně interaktivně ověřovány v rámci přednášek.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. PAÚ, kde výuka probíhá.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.