ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lejla Imširagic (cvičící)
MUDr. Tomáš Křiva (cvičící)
MDDr. MUDr. Dominik Lepka (cvičící)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Rusznyák (cvičící)
MDDr. MUDr. Dávid Száraz (cvičící)
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOC0754c/21A: Po 25. 9. 7:30–12:30 N17190, Út 26. 9. 7:30–12:30 N17190, St 27. 9. 7:30–12:30 N17190, Pá 29. 9. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/21B: Po 25. 9. 7:30–12:30 N17190, Út 26. 9. 7:30–12:30 N17190, St 27. 9. 7:30–12:30 N17190, Pá 29. 9. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/21C: Po 18. 12. 7:30–12:30 N17190, Út 19. 12. 7:30–12:30 N17190, St 20. 12. 7:30–12:30 N17190, Čt 21. 12. 7:30–12:30 N17190, Pá 22. 12. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/21D: Po 18. 12. 7:30–12:30 N17190, Út 19. 12. 7:30–12:30 N17190, St 20. 12. 7:30–12:30 N17190, Čt 21. 12. 7:30–12:30 N17190, Pá 22. 12. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/21E: Po 11. 12. 7:30–12:30 N17190, Út 12. 12. 7:30–12:30 N17190, St 13. 12. 7:30–12:30 N17190, Čt 14. 12. 7:30–12:30 N17190, Pá 15. 12. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/22A: Po 11. 12. 7:30–12:30 N17190, Út 12. 12. 7:30–12:30 N17190, St 13. 12. 7:30–12:30 N17190, Čt 14. 12. 7:30–12:30 N17190, Pá 15. 12. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/22B: Po 23. 10. 7:30–12:30 N17190, Út 24. 10. 7:30–12:30 N17190, St 25. 10. 7:30–12:30 N17190, Čt 26. 10. 7:30–12:30 N17190, Pá 27. 10. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/22C: Po 23. 10. 7:30–12:30 N17190, Út 24. 10. 7:30–12:30 N17190, St 25. 10. 7:30–12:30 N17190, Čt 26. 10. 7:30–12:30 N17190, Pá 27. 10. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/22D: Po 9. 10. 7:30–12:30 N17190, Út 10. 10. 7:30–12:30 N17190, St 11. 10. 7:30–12:30 N17190, Čt 12. 10. 7:30–12:30 N17190, Pá 13. 10. 7:30–12:30 N17190
ZLOC0754c/22E: Po 9. 10. 7:30–12:30 N17190, Út 10. 10. 7:30–12:30 N17190, St 11. 10. 7:30–12:30 N17190, Čt 12. 10. 7:30–12:30 N17190, Pá 13. 10. 7:30–12:30 N17190
Předpoklady
ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. || ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie. Po absolvování studijní jednotky bude student schopen prakticky využít znalosti při stomatochirurgickém ošetření pacienta.
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
 • onemocnění a poruchy funkce temporomandibulárního kloubu
 • indikace potřeby preprotetických chirurgických výkonů
 • preprotetické úpravy na horní a dolní čelisti
 • implantace vlastních a cizorodých materiálů, augmentace
 • distrakce alveolárních defektů čelistí
 • epidemiologie zhoubných nádorů v orofaciální oblasti
 • klasifikace nádorů, staging, grading, léčebný plán
Literatura
  povinná literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
  neurčeno
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
zápočet - 100% účast na cvičení
Informace učitele
Před začátkem stáže je potřeba se převléknout do bílého pracovního oblečení (šatna se nachází v suterénu FNB). Prezence studentů probíhá v posluchárně kliniky ve FNB, Jihlavská 20, pavilon L, 17. p., odkud se pak studenti rozcházejí do jednotlivých ambulancí kliniky. Každý student si s sebou na stáž nosí vlastní chirurgické rukavice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLOC0754c