ZLPA0622p Patologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Velecký (přednášející)
Markéta Grozertová (pomocník)
Linda Penčová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 22. 2. až Čt 9. 5. Čt 13:30–15:10 PatÚI N01008, Čt 23. 5. až Čt 30. 5. Čt 13:30–15:10 PatÚI N01008
Předpoklady
ZLPA0521c Patologie I - cvičení
ZLPA0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zkoušku z patologie lze zapsat po vykonání zkoušky z předmětu ZLNV041c Neurovědy – cvičení nebo předmětu ZLKA041p Klinická ana-tomie hlavy a nervových drah – přednáška.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
porozumění základním patologickým procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)
osvojení si základní klasifikace nenádorových a nádorových onemocnění
aplikace znalostí obecné patologie v jednotlivých orgánových systémech, s důrazem na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska
seznámení se s úlohou patologie v klinické praxi, s metodami zpracování tkání, metodami molekulární patologie; seznámení se s průběhem a hodnocením patologicko-anatomické pitvy
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základním patologických procesům (regresivním a progresivním změnám, zánětům, poruchám imunitních reakcí, onkogenezi, genetickému podkladu onemocnění)
- bude znát základní klasifikace nenádorových i nádorových onemocnění
- bude schopen aplikovat znalosti obecné patologie v jednotlivých orgánových systémech; bude znát základní etiopatogenezu, makroskopické a mikroskopické koreláty, základní klinické projevy a komplikace onemocnění v jednotlivých orgánových systémech
- bude znát úlohu patologie v klinické praxi i základní druhy vyšetření v patologii
Osnova
 • Kardiovaskulární patologie II: patologie cév.
 • Patologie respiračního ústrojí I.
 • Patologie respiračního ústrojí II. Patologie pleury.
 • Patologie trávicího ústrojí I. (jícen, žaludek)
 • Patologie trávicího ústrojí II. (tenké a tlusté střevo). Patologie peritonea.
 • Patologie jater, pankreasu, žlučníku a žlučových cest.
 • Patologie slinných žláz. Patologie prsu.
 • Patologie ledvin. Patologie vývodných cest močových a mužského genitálu.
 • Patologie ženského genitálu.
 • Patologie nervového systému.
 • Patologie kostí, kloubů a svalů.
 • Patologie endokrinních žláz.
 • Patologie kůže a sliznic.
Literatura
  povinná literatura
 • MAČÁK, Jirka, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012, 347 stran. ISBN 9788024735306. info
  doporučená literatura
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil - Ivo Šteiner. Druhé, doplněné a přepra. Praha: Galén, 2007, xviii, 430. ISBN 8024614427. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Praktická cvičení mají dvě části: histopatologická cvičení (s demonstrací mikroskopických a makroskopických nálezů bioptických a nekroptických vzorků) a pitevní cvičení (s demonstrací patologicko-anatomických pitev).
Metody hodnocení
Předmět je zakončený ústní zkouškou zahrnující 3 okruhy otázek: z obecné patologie, speciální patologie a onkologie. Okruhy otázek mají studenti k dispozici předem. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány. V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušeni na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo testů.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. PAÚ, kde výuka probíhá.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/ZLPA0622p