ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adéla Bártová (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
PharmDr. Mária Hricková (cvičící)
Mgr. Petr John (cvičící)
PharmDr. Eva Klásková (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Vyoralová (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFA0722c/21: Po 30. 10. 8:30–11:00 A19/231, Út 31. 10. 8:30–11:00 A19/231, St 1. 11. 8:30–11:00 A19/231, Čt 2. 11. 8:30–11:00 A19/231, Pá 3. 11. 8:30–11:00 A19/231, Po 6. 11. 8:30–11:00 A19/231, Út 7. 11. 8:30–11:00 A19/231, St 8. 11. 8:30–11:00 A19/231, Čt 9. 11. 8:30–11:00 A19/231, Pá 10. 11. 8:30–11:00 A19/231
ZLFA0722c/22: Po 27. 11. 8:30–11:00 A19/231, Út 28. 11. 8:30–11:00 A19/231, St 29. 11. 8:30–11:00 A19/231, Čt 30. 11. 8:30–11:00 A19/231, Pá 1. 12. 8:30–11:00 A19/231, Po 4. 12. 8:30–11:00 A19/231, Út 5. 12. 8:30–11:00 A19/231, St 6. 12. 8:30–11:00 A19/231, Čt 7. 12. 8:30–11:00 A19/231, Pá 8. 12. 8:30–11:00 A19/231
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství.
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Osnova
 • 1. týden
 • 1. den (PONDĚLÍ)
 • OPIOIDNÍ ANALGETIKA (ANODYNA)
 • Analgetika morfinového typu. Farmakoterapie bolesti.
 • Opakování receptury OPL, speciální receptura anodyn.
 • Příprava na další den: Opakování kaskády kyseliny arachidonové, účinky prostaglandinů, prostacyklinů a tromboxanů.
 • 2. den (ÚTERÝ)
 • NEOPIOIDNÍ ANALGETIKA, NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA
 • Rozdělení, místa zásahu, mechanismy účinku, lokálně používaná antiflogistika.
 • Speciální receptura antiflogistik a antipyretik.
 • Příprava na další den: Rozdělení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy účinku antibiotik a chemoterapeutik.
 • 3. den (STŘEDA)
 • ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY
 • Základní klasifikace. Mechanismy účinku.
 • IPLP a HVLP preskripce ATB.
 • Příprava na další den: Opakování typů lokální anestézie. Lokální anestetika používaná ve stomatologii.
 • 4. den (ČTVRTEK)
 • LOKÁLNÍ ANESTETIKA + CELKOVÁ ANESTETIKA
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Speciální receptura lokálních anestetik
 • Příprava na další den: Základní psychické funkce, receptory CNS.
 • 5. den (PÁTEK)
 • PSYCHOTROPNÍ LÁTKY
 • Klasifikace psychotropik. Anxiolytika, hypnosedativa. Léčiva užívaná k premedikaci a zklidnění pacienta před chirurgickými zákroky.
 • Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog.
 • Videozáznam: Benzodiazepiny.
 • Příprava na další den: Endokrinní funkce pankreatu. Mechanismy podporující udržení stálé hladiny glykémie.
 • 2. týden
 • 6. den (PONDĚLÍ)
 • ANTIDIABETIKA. LÉČBA 1. A 2. TYPU DM. INZULÍNY, PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA.
 • Základní rozdělení inzulínů a PAD. Mechanismy účinku, nežádoucí účinky.
 • Příprava na další den: Opakování fyziologie kostního metabolismu.
 • 7. den (ÚTERÝ)
 • LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ KOSTNÍ METABOLISMUS. LÉČIVA POUŽÍVANÁ U OSTEOPORÓZY.
 • Základní rozdělení, mechanismy účinku.
 • Procvičování IPLP a HVLP preskripce.
 • Příprava na další den: Opakování fyziologie hormonů kůry nadledvin.
 • 8. den (STŘEDA)
 • GLUKOKORTIKOIDY
 • Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití.
 • PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY
 • Příprava na další den: Koagulační kaskáda.
 • 9. den (ČTVRTEK)
 • LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH SRÁŽLIVOSTI KRVE
 • Klasifikace léčiv ovlivňujících hemokoagulaci, mechanismy účinků, nežádoucí účinky, přehled zástupců.
 • Příprava na další den: Opakování probrané látky za Po – Pá (1. týden) + Po - Čt (2. týden).
 • 10. den (PÁTEK)
 • ZÁPOČTOVÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE
 • VYBRANÉ KAZUISTIKY Z PROBRANÝCH TÉMAT
 • Práce s PC: Řešení terapeutických situací (kazuistiky).
 • Videozáznamy: EPS - jako následek léčby neuroleptiky, Celková anestetika.
 • ZÁPOČET
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103. URL info
 • RITTER, James, R. J. FLOWER, Graeme HENDERSON, Yoon Kong LOKE, David J. MACEWAN a H. P. RANG. Rang and Dale's pharmacology. Ninth edition. Edinburgh: Elsevier, 2020. xvi, 789. ISBN 9780702074486. info
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
  doporučená literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • Demlová Regina, Říhová Barbora, Grycová Zuzana, Nerušilová Kateř. Životní cyklus léčiv. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2014. URL info
  neurčeno
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU, Máchalová a kol., 2015, http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
Výukové metody
Probírané třídy léčiv jsou studentům prezentovány přednesem vyučujícího a shlédnutím videoprogramů. Následuje diskuse a nácvik předpisů s využitím seznamníků léků. Farmakoterapeutické myšlení je trénováno s využitím speciálních počítačových programů. Součástí výuky jsou referáty studentů na zadaná témata s následující diskusí.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a registrovaná. Akceptovány budou absence ze dvou seminářů. K získání zápočtu je zároveň třeba uspět u 2 písemných testů: a) 1 ze speciální preskripce léků (hodnocené individuálně vyučujícím prospěl/neprospěl s ohledem na dodržení formálních i obsahových náležitostí lékařského předpisu a znalost základních pravidel preskripce, které jsou obsahem praktických cvičení); u předpisu hromadně vyráběných léčivých přípravků budou mít studenti k dispozici Databázi registrovaných LP, b) 1 multivýběrového testu ze znalostí probrané látky, který se skládá z 15 otázek nabízejících 1 a více správných odpovědí. Počet správných odpovědí je uvedený v zadání otázky. Každá kompletně správně zodpovězená otázka je ohodnocena 1 bodem K úspěšnému absolvování testu je třeba dosáhnout 60% správných odpovědí. Testy je možné opakovat maximálně 2x za semestr.
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19. V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem, výuka seminářů probíhá primárně prezenčně, v případech karantény studentů nebo vyučujících budeme využívat synchronní výuku v online režimu, či hybridní výuku kombinací prezenční a synchronní online výuky.V případě karantény je student povinen emailem kontaktovat vyučujícího své seminární skupiny (jnovak@med.muni.cz) a domluvit se na dalším postupu.Nemá-li student možnost synchronního k on-line připojení k výuce seminářů prostřednictvím aplikace MS Teams, má nárok na 2 absence za semestr.On-line účast se považuje za splněnou docházku na cvičení. Informace budou aktualizovány dle vývoje epidemiologické situace.
Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.

SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Seznam IPLP k recepturnímu testu:
adstringentní roztok u chronické gingivitidy


přípravek k lokální terapii ulcerózní gingivitidy


přípravek k lokální terapii stomatitis angularis


roztok k lokální terapii stomatitis aphtosa


přípravek k lokální terapii kandidózy


LA k povrchové anestézii v dutině ústní


roztok k lokální terapii xerostomie


přípravek k terapii xerostomie ve formě p.o. tobolek


přípravek k terapii ptyalismu ve formě p.o. tobolek


antipyretikum v čípcích


antipyretikum v čípcích pro děti


kompozitní analgetikum-antipyretikum ve formě p.o. tobolek


opioidní analgetikum v čípcích


opioidní analgetikum ve formě p.o. tobolek


opioidní analgetikum v roztoku dávkovaném po kapkách


neurotropní spasmolytikum v čípcích


neurotropní spasmolytikum v roztoku dávkovaném po kapkách


spasmolytikum ve formě p.o. tobolek


antitusikum ve formě p.o. tobolek


antitusikum v roztoku dávkovaném po kapkách


expektorační směs v roztoku dávkovaném po lžících


salinické projímadlo


pasta s oxidem zinečnatým


antiseptický roztok k ošetření kůže


Jarischův roztok k obkladům na kůži


adstringentní roztok k obkladům na kůži


3% roztok peroxidu vodíku


protisvědivý tekutý zásyp


10% borová mast


mast s keratoplastickým účinkem

ZKOUŠKA PS 2023


Otázky z obecné farmakologie:Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika


Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)


Absorbce léčiv, "first pass" efekt


Biologická dostupnost léčiv


Distribuce léčiv, distribuční objem


Eliminace léčiv


Biotransformace léčiv, fáze


Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány


Inhibice a indukce enzymů léčivy


Exkrece léčiv


Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv


Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv


Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku


Terapeutické monitorování léčiv


Dávka a účinek, druhy dávek


Farmakogenetika, genetický polymorfismus


Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv


Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí


Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)


Receptorová teorie léčiv - typy receptorů


Synergismus a antagonismus v účincích léčiv


Tolerance, tachyfylaxe


Látková závislost


Terapeutický index, terapeutická šíře


Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie


Alergie na léčiva, idiosynkrazie


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu


Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)


Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv


Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku


Farmakoterapie ve stáří


Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv


Český lékopis


Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance


Životní cyklus léčiva


Preklinické a klinické hodnocení léčiv


Farmakovigilance


Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku


Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilars

Otázky ze speciální farmakologie:
Antimykotika


Antivirotika


Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii


Antiinfektiva ve stomatologii


Dezinficiencia a antiseptika


Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL


Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence


Antibiotika k lokálnímu užití


Peniciliny


Cefalosporiny + ostatní beta laktamy


Aminoglykosidy


Makrolidy


Sulfonamidy


Tetracykliny


Chinolony, nitroimidazoly


Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika


Antiuratika


Celková anestetika


Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie


Centrální a periferní myorelaxancia


Lokální anestetika esterového typu


Lokální anestetika amidového typu


Typy lokální anestézie


Farmakoterapie anafylaktického šoku


Antitusika, expektorancia


Hypolipidemika


Léčiva srdečního selhání


H1-antihistaminika


Antiastmatika


Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu


Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika


Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva


Antiulceróza


Laxativa, antidiarhoika


Antiemetika, prokinetika


Spasmolytika, digestiva


Vitaminy AEDK


Hydrofilní vitaminy


Psychofarmaka - přehled, klasifikace


Hypnosedativa


Antiepileptika


Antipsychotika


Anxiolytika


Antidepresiva


Nootropika, kognitiva


Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny


Antiarytmika


Kardiotonika


Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA


Antimetabolity + hormonální terapie


Biologická léčiva v onkologii


Glukokortikoidy


Tyreoidální + antityreoidální látky


Léčiva užívaná u osteoporózy


Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva


Uterotonika, tokolytika


Insuliny


Antidiabetika pro terapii DM II


Antikoagulancia, antiagregancia


Antitrombotika, trombolytika


Opioidní analgetika


Lékové závislostí a možnosti jejich terapie


Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)

Seznam vybraných léčiv:

pantoprazol


famotidin


atropin


butylscopolamin


fenpiverin, pitofenon


metoklopramid


ondansetron


lactulosa


insulin lispro


metformin


glibenklamid


warfarin


enoxaparin


kyselina acetylsalicylová


digoxin


propafenon


amiodaron


adrenalin


noradrenalin


dopamin


ephedrin, pseudoephedrin


nitroglycerin


methyldopa


clonidin


urapidil


hydrochlorothiazid


furosemid


metoprolol


labetalol


nifedipin


verapamil


enalapril


losartan


atorvastatin


ezetimib


nystatin


ketokonazol


methylergometrin


hexoprenalin


alfuzosin


oxytocin


dexamethason


prednison


doxycyclin, chloramphenicol


amoxicillin


phenoxymethylpenicillin


oxacillin


piperacillin, co-piperacillin


cefuroxim


co-trimoxazol


clarithromycin


gentamicin


ciprofloxacin


fluconazol


aciclovir


zidovudin


cyclophosphamid


methotrexat


6-merkaptopurin


5-fluorouracil


paclitaxel


doxorubicin


cisplatina


trastuzumab


tamoxifen


interferon alfa


ibuprofen


diclofenac


indometacin


nimesulid


suxamethonium


allopurinol


kyselina alendronová


lidocain


procain


trimecain


articain


sevofluran


thiopental


propofol


dihydrocodein


sufentanil


piritramid


tramadol


paracetamol


metamizol


sumatriptan


kyselina valproová


gabapentin


haloperidol


risperidon


olanzapin


lithium


diazepam


alprazolam


zolpidem


midazolam


escitalopram


amitriptylin


bupropion


methylphenidát


donepezil


fysostigmin


methadon


buprenorphin


betahistin


oxymetazolin, xylometazolin


phenylephrin


salbutamol


fenoterol


ipratropium-bromid


nedocromil


acetylcystein


bromhexin


codein


butamirát


bisulepin


cetirizin


desloratadin


pilocarpin


timolol


tropicamid


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLFA0722c