ZLPD0911c Pediatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Máchal (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martina Ambrozová (cvičící)
MUDr. Lukáš Cintula (cvičící)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Matěj Hrunka (cvičící)
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Jimramovský, MHA (cvičící)
MUDr. Tomáš Jimramovský (cvičící)
MUDr. Martin Jouza (cvičící)
MUDr. Tomáš Juřenčák (cvičící)
MUDr. Lucie Kalichová (cvičící)
MUDr. Petra Kostroňová (cvičící)
MUDr. Erik Nedorost (cvičící)
MUDr. Jan Papež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Kateřina Popková (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
MUDr. Simona Schniererová (cvičící)
MUDr. Kateřina Slabá (cvičící)
MUDr. Eva Slouková (cvičící)
MUDr. Mária Smiková (cvičící)
MUDr. Josef Šikula (cvičící)
MUDr. Petr Tinka (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPD0911c/21: Po 15. 1. 7:30–10:00 PeK N03086, Út 16. 1. 7:30–10:00 PeK N03086, St 17. 1. 7:30–10:00 PeK N03086, Čt 18. 1. 7:30–10:00 PeK N03086, Pá 19. 1. 7:30–10:00 PeK N03086
ZLPD0911c/22: Po 15. 1. 10:00–12:30 PeK N03086, Út 16. 1. 10:00–12:30 PeK N03086, St 17. 1. 10:00–12:30 PeK N03086, Čt 18. 1. 10:00–12:30 PeK N03086, Pá 19. 1. 10:00–12:30 PeK N03086
Předpoklady
ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv. && ZLIP061c Interní propedeutika - cvičení && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLOT0711c ORL - cvičení && ZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení && ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška && ( ZLNE0811c Neurologie - cvičení || ZLNE0822c ) && ZLCH0833c Chirurgie III - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičeni je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Po absolvování předmětu bude student schopen ošetřovat nejčastější dětské choroby se zaměřením na souvislost těchto chorob s dutinou ústní. Bude schopen zvládnout akutní stavy, které při ošetřování dětí stomatologem mohou nastat.
Výstupy z učení
Student zná:
- specifika komunikace s dětmi
- nejčastější onemocnění dětského věku
- klinické projevy akutních stavů v pediatrii
- terapii náhlých stavů v pediatrii
Osnova
 • 1. den: Seminář - rozdělení dětského věku, základní růstová data, psychomotorický vývoj
 • 2. den: Seminář - krevní onemocnění dětského věku, terapie krvácivých stavů
 • 3.-5. den: Praktická výuka s učitelem:
 • - zápis anamnézy
 • - vyšetřování dětí ve všech věkových kategoriích
 • - hodnocení růstu a vývoje dítěte
 • - vyšetřování dětí s nejčastějšími diagnózami typickými pro daný věk
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019, 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • FREMUTH, Jiří, František STOŽICKÝ a Josef SÝKORA. Propedeutika dětského lékařství. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, 141 stran. ISBN 9788024647418. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014, xix, 698. ISBN 9788024626970. info
Výukové metody
Před nástupem na stáž je nutné splnit online pre-test
Semináře, stáž u lůžka
Metody hodnocení
Zápočet(absolvování seminářů a praktické výuky)
Informace učitele
Stáže probíhají v areálu Dětské nemocnice - Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 212/9, 613 00, Brno
Rozdělení studentů do skupin najdete v ISmuni ve Studijních materiálech a na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, Pavilon C, 4. podlaží
* Praktická výuka probíhá na odděleních Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9: * Semináře probíhají ve Studovně 1 (vedle oddělení 69) nebo ve Studovně 2 (na úrovni oddělení 67) V případě nepříznivé epidemiologické situace budou vedeny online. * Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat) * Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit * V zájmu každého studenta je dostavit se s dostatečným předstihem před vlastním začátkem stáže. Pozdní příchod nebude akceptován
Absence ve výuce a nahrazování stáží. Bez omluvy je možné chybět 10% celkového času stáže, prakticky to znamená půl vyučovacího dne. Vše nad tento limit je třeba řádně nahradit. Zkouška z jiného předmětu absolvovaná v daný den stáže není omluvou. Náhrada praktické části stáže je nutná vždy po domluvě s příslušným asistentem (u kterého student absentoval ve výuce). Na stážovacím listě musí být VŽDY uveden podpis a jmenovka vyučujícího. Nahrazování je dále možné v posledním, k tomu vyhrazeném 18. týdnu (po skončení semestru).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.