logo Lékařská fakulta Pediatrická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110317 PeK PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci